Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-23
Alla nyheter

Palmedagarna 2009: Media som vapen i kampen för frihet

I september visade SVT filmen ”Burma VJ”, en hyllad dokumentär om videojournalisten Joshua. Tillsammans med ett flertal kollegor filmade Joshua från det stängda Burma under saffransrevolutionen 2007.

Dessa videoklipp har sedan spridits ut över världen. Joshua besökte Sverige under Palmedagarna, för ett samtal om hur oppositionen kan använda media i kampen för frihet och demokrati i Burma.

Seminariet inleddes med ett klipp ur filmen Burma VJ. I panelen satt förutom Joshua, som representerade Democratic Voice of Burma (DVB), Eh Wah, från Burmese Women’s Union (BWU). DVB är en mediaorganisation med säte i Oslo som arbetar med att sprida ocensurerade nyheter in och ut ur Burma. BWU är en kvinnoorganisation som arbetar med utbildning, center för migrantarbetare i Thailand och på andra platser, samt bibliotek. BWU arbetar bland annat med att öka kvinnlig delaktighet i politik, agitera för emancipation och upplysa om medborgerliga rättigheter. Moderator i diskussionen var Frida Perjus från S-studenter, som under långa perioder varit volontär för S-studenter i Thailand.

Joshua, som blev tvungen att fly till Thailand efter den uppmärksammade dokumentären och arbetar nu där för DVB.

– Situationen för journalister i Burma är mycket svår. Yrkesutövningen är förenad med stora risker, för sitt eget liv och för långa straff, menade Joshua.

Joshua har många kollegor som frihetsberövats och blivit dömda till långa fängelsestraff. Det råder censur och många internetsidor är blockerade. Svårigheterna för journalisterna ligger inte bara i att samla information och bilder, utan minst lika mycket i att få ut det ur Burma. Detta sker ofta via dåliga internetförbindelser i små bitar i taget.

Eh Wah arbetar med burmesiska arbetare i Thailand. Större delen av dessa utgörs av kvinnor och barn.

– Den officiella siffran exilburmeser i Thailand är två miljoner, men andra uppskattningar pekar på så många som fem miljoner. De allra flesta saknar papper och därmed rättigheter, och arbetsmiljö och arbetsvillkor är mycket dåliga, berättade Eh Wah.

De burmesiska arbetarna och framförallt kvinnorna har drabbats mycket hårt av den finansiella krisen som lett till en utbredd arbetslöshet.

Joshua menade att det har skett en förändring av folkets förhållningssätt till medierna genom saffransrevolutionen – nu vågar människor framträda i media i mycket högre grad än tidigare.

– Att framträda i TV eller radio är mindre riskfyllt än visa sitt protestera öppet på gatan, sa Joshua.

Den ökade medievanan leder till positiva spridningseffekter; människor ser att protester ger effekt när juntan i många fall tvingas att backa. Joshua menade att media också ”bidrar till att skydda människor”. Oförrätter fångade på bild är svåra att bortförklara. DVB genomför mediautbildningar för att ytterligare uppmuntra människor till att sprida ut information om vad som händer i Burma.

Eh Wah delade inte helt Joshuas beskrivning att människor blivit mer benägna att träda fram i media. Att nå migrantarbetarna är ofta förknippat med stora svårigheter, när man försöker komma in med nyheter och information i fabrikerna. En annan begränsning är rädslan för sanktioner från arbetsgivare och de personer som förmedlar arbete till migrantarbetarna, vilket leder till svårigheter att komma i kontakt med migrantarbetarna eftersom de misstänkliggörs. BWU och liknande organ har en viktig roll för att någon information över huvud taget ska nå migrantarbetarna.

I slutet av seminariet diskuterades det stundande valet i Burma och huruvida det borde bojkottas eller ej. Ingen av dem trodde att valet kommer att vara demokratiskt. DVB har redan börjat sina valförberedelser genom att i liten skala täcka valen i omkringliggande länder. BWU kommer aktivt att uppmana männniskor till att inte delta i valet. Utöver den demokratiska bristen uttryckte Eh Wah också en oro för att den thailändska staten kommer att skicka tillbaka migrantarbetare till Burma om det blir ett till synes legitimt styre efter valet.

Text: Karin Kolk