Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-23
Alla nyheter

Palmedagarna 2009: Ny generation ledare för befrielse och frihet

Åtta ungdomar har begått självmord sedan det senaste kriget på Gaza. Och i tälten i Västsahara har de unga tappat tålamodet. I stället för att vänta på en omröstning om självstyre vill en del ta upp vapen.

Det var en delvis desperat bild som två ungdomsledare från palestinska Fatah Youth och västsahariska Ujisario målade upp under Palmedagarna i oktober.

Rana Hayek, koordinatör för Fatah Youth, sa att hon tidvis själv känner att kampen för ett fritt Palestina befinner sig i en återvändsgränd. Sedan det senaste kriget på Gaza som startade i december 2008 sa hon att det rapporterats om 95 självmordsbenägna palestinska ungdomar, varav åtta tagit sina liv.

– Det är höga siffror, det här är något nytt, sa Rana Hayek.

Desperationen bland de unga inom Ujisario, Polisarios ungdomsfront i Västsahara, är stor även den. Andelen ungdomar som bor i flyktinglägren är 75 procent. En SSU-medlem ur publiken som nyligen besökt lägren beskrev att de unga är otåliga och nära att ta till vapen.

– Vi är ett fredligt folk och vill inte ta till vapen. Men ungdomarna har väntat och väntat på en folkomröstning som FN lovade oss för 18 år sedan. De kan inte vänta längre, svarade Mafoud Salama, ledare för Ujisario.

Olika metoder för att inge hopp

En ur publiken frågade hur rörelsen kan inge hopp och uppmuntra de unga partiaktiva.

Det finns nu ett projekt inom Polisario där de unga ska kunna ställa frågor till moderpartiet. De vill framförallt veta vad som ligger bakom dagens status quo.

– Varför måste vi förlora mer tid genom att vänta? Vi utkräver svar från ledarna, sa Mafoud Salama.

På Gaza ordnar Fatah många aktiviteter för att kanalisera ungdomars längtan att påverka och kämpa för frihet. Bland annat görs insamlingar till familjer som mist en anhörig i striderna, sa Rana Hayek.

Inte lätt för unga att nå ledningen

Men det finns konflikter mellan generationerna i partiet. Rana Hayek nämnde att 49 procent av befolkningen i Gaza är mellan 15 och 39 år. Det speglas inte i Fatahs ledning.

– Vi unga har förberett oss och har rätt att vara med och leda partiet. Men vi har äldre ledare som har fastnat på sina stolar. Att man då inom vår kultur ska visa respekt för äldre är ett hinder, sa Rana Hayek.

Efter Fatahs senaste kongress har dock 14 unga ledare släppts fram i partiledningen, vilket ingett mer hopp, påpekade hon.

Även inom Polisario har man börjat hitta fler platser för de yngre, högre upp i partiorganisationen, sa Mafoud Salama.

SSU-ordförande och samtalsledaren Jytte Guteland undrade om samarbeten fanns med marockanska och israeliska ungdomsorganisationer.

Rana Hayek menade att sådana samarbeten var mycket känsliga.

– Det är svårt att ha möten med någon som så fort den lämnar samtalen tjänstgör som soldat vid militärkontrollerna eller bryter sig in i våra hem för att förnedra oss. Förr hade vi sådana samarbeten, men inte nu.

I Västsahara har Ujisario bjudit in de unga ur ett marockanskt vänsterparti för att de ska förstå situationen i flyktinglägren. Men om de accepterat så har den marockanska regimen i sista stund stoppat dem från att komma, enligt Mafoud Salama.

Levande debatt om framtida stat

De båda partierna saknar visserligen ett utarbetat dokument om rättigheter och plikter inom en framtida stat – i stil med ANC:s ”Freedom Charter” – men för ändå en levande debatt om hur en framtida stat ska se ut.

– Vi har öppna diskussioner om hur vi kan arbeta för en öppen demokrati baserad på tolerans och mänskliga rättigheter, svarade Mafoud Salama.

Rana Hayek återgav diskussionerna inom sitt parti, om en framtida stat.

– Vissa av oss säger ”vi lever ju fortfarande under ockupation”. Då svarar andra: ”Hör på, vi måste ta ansvar från och med i dag. När vi väl har makten måste vi vara redo för att anta nya utmaningar.”

Text: Helena Sundman