Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-09-12
Alla nyheter

Palmedagarna 2016: EU i framtiden – sammanhållning eller splittring?

En utvidgning av EU blir knappast aktuell på många år och det finns ett behov av en tydligare socialdemokratisk linje inom EU-politiken. Det var ett par synpunkter i samtalet om EU i framtiden under Palmedagarna 2016. EU har växt förhållandevis snabbt till nuvarande 28 medlemsländer och ytterligare fem kandidatländer knackar på dörren för medlemskap.

– Men med den situation som råder i EU i dag så tror jag inte på en utvidgning. EU behöver jobba mycket internt på att bygga upp de institutioner som blivit överbelastade, sade Nasra Ali från Young European Socialists.

Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, talade om behovet av ett andrum för EU med både medlemsländer som inte lever upp till åtagandet och situationen i Turkiet med en regim som tycks ha folkligt stöd men som inte är i närheten av att leva upp till kraven för en liberal demokrati.

Samtidigt är det ett vägval hur EU väljer att se på kandidatländer, menade Jens Nilsson, EU-parlamentariker.

– Jag minns hur hårt Göran Persson år 2000 drev på för en utvidgning enligt tankesättet att det är bättre ha länderna innanför och att de därifrån utvecklas i rätt riktning med öppnare värderingar och en möjlighet att bygga sina länder rättvist. Annars finns risken för att de snart är i Rysslands hägn igen, menade Persson. Och visst ligger det en del i det synsättet.

Att avfärda ett land som Ungern som enbart populistiskt är inte rätt väg att gå, enligt Nilsson.

– De är farliga men också smarta. Ofta hotar de inte med att lämna EU utan att förändra unionen i deras riktning. Därför måste vi vara oerhört vaksamma nästa gång det blir aktuellt att ändra EU:s fördrag.

Ett grundläggande problem, enligt Sverker Gustavsson, är att nuvarande fördrag inte är uppbyggt för att klara det stora mått av solidaritet och ansvarsfördelning mellan länderna som flyktingströmmarna kräver.

– Samtidigt begränsas EU av att det inte finns någon tillitspakt mellan EU och den lokala, politiska nivån. Nationella intressen och inte partipolitik genomsyrar EU, vilket exempelvis gör det omöjligt att standardisera regler på arbetsmarknaden.

Jens Nilsson nickade instämmande och självkritiskt. Han ser en fara i att samarbetet som finns med den konservativa partigruppen EPP glider över till att handla om mer än konstitutionella frågor.

– Alla socialdemokratiska partier inom ESP (Europeiska socialdemokratiska partiet) ställde sig bakom ett superbra valmanifest. Men nu när vi jobbar i parlamentet är det som att vi lagt det fullständigt åt sidan. Vi måste jobba för att ha en tydlig höger-vänster-skala i EU-politiken, sade Jens Nilsson.

Han var osäker på om Storbritannien verkligen kommer att lämna EU i slutändan och ännu tydligare var Sverker Gustavsson.

– Theresa May är skicklig och det är inte Boris Johnson. Kanske blev han utrikesminister så att en ledande Brexit-förespråkare ska göra bort sig. Det var egentligen bara Storbritanniens folk som röstade för utträde – deras regering och folk i andra EU-länder ser de stora problem det innebär. Jag tror att den brittiska regeringen manövrerar skickligt för att sätta sig över folkviljan.

Text: Fredrik Mårtensson