Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-09-12
Alla nyheter

Palmedagarna 2016: Fred och säkerhet i en föränderlig värld

Säkerhetsperspektivet behöver breddas. I en alltmer globaliserad värld blir samtidigt politiken alltmer nationell. Det sade Philip Botström, ordförande i SSU, i en diskussion under Palmedagarna om fred och säkerhet i en föränderlig värld.

– Att det så kallade antietablissemanget växer påverkar vårt säkerhetsperspektiv. Vi ser det med Trump och Brexit och även med den politiska utvecklingen i vårt land, sade Philip Botström i en diskussion med Åsa LIndestam, ordförande för Socialdemokraterna i Gävleborg, och Jens Orback, generalsekreterare för Palmecentret.

Botström menade att det förändrade medielandskapet och inte minst hur unga hämtar in och värderar information påverkar utvecklingen.

– Jag tillhör själv en ungdomsgeneration som tar informationen för given, oavsett om den kommer från DN eller Fria tider. Här har vi en stor demokratisk utmaning att med hjälp av skola och bildning mota bort desinformation och felaktigheter som smyger sig in i diskussioner, sade Philip Botström.

Åsa Lindestam instämde och tog sin egen region som exempel.

– Mittmedia dominerar tidningsbranschen och det har varit en förskräcklig utveckling med neddragningar och allt färre kompetenta journalister på lokal nivå. Det öppnar vägen för att sociala medier blir en vanligare informationskälla med de lögner som sprids där.

– Samtidigt ser jag också i mitt politiska arbete att det finns krafter i andra länder som planterar nyheter och snedvrider information. Det är problem som vi behöver hantera på olika sätt, sade Åsa Lindestam, som är vice ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Jens Orback efterlyste mer av det som i England kallas ”media literacy” – att själv ha förmåga och utbildning att värdera information.

– När jag pratar med brittiska kollegor så beskriver de mediesituationen där som gräslig och med tillägget att det nog kommer att bli ännu värre. Att värna om en bra public service ser jag som ett viktigt sätt för att möta den utveckling vi ser i Sverige.

Det fanns annars en optimistisk underton om Sveriges möjligheter att påverka världspolitiken utifrån den nya platsen i FN:s säkerhetsråd.

Men nu gäller det för Sverige att ”leverera”, betonade Philip Botström.

– Unga vill se att vi driver frågor om jämställdhet och feminism. Annars riskerar vi att tappa den ungdomliga kraft som finns för de frågorna.

Åsa Lindestam talade om det säkerhetspolitiska läget med kritik mot Nato-förespråkare och främst Liberalerna.

– Säkerhetspolitiken ska vara långsiktigt och inte förändras för att liberaler tycker det är kul med Nato-medlemskap. Tyvärr ser vi ökade spänningar i vårt närområde, men det möter vi med en trovärdig försvarsförmåga.

– En viktig grund är det bilaterala samarbete som vi har med både grannländer och exempelvis USA. Här finns en stark vilja att samarbeta, exempelvis har vi numera ett nära samarbete med Danmark som för bara några år sedan ville fokusera på sitt Nato-medlemskap, sade Åsa Lindestam.

Jens Orback instämde i den allmänna uppfattningen om att alliansfriheten behöver värnas, men hade samtidigt ett tankeväckande tillägg:

– Om Sverige hade blivit invaderat av Hitler och inte Norge så hade vi varit med i Nato i dag och inte norrmännen. Svårare än så är det egentligen inte. Alliansfrihet är en metod för att uppnå fred och säkerhet.

Text: Fredrik Mårtensson