Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-09-12
Alla nyheter

Palmedagarna 2016: Solidaritetens kraft och möjligheter

En solidarisk politik kan göra större skillnad, men då måste även ambitionsnivån höjas. Förändringen av svensk vapenexport är ett lyckat exempel. Det sade Laila Naraghi, nybliven riksdagsledamot från Kalmar län, i ett samtal om solidaritetens kraft och möjligheter tillsammans med Pierre Schori, ordförande för Olof Palmes minnesfond och Elisabeth Brandt Ygeman, andra vice ordförande i Handelsanställdas förbund.

– Det är bara några år sedan partikongressen beslutade att vapen inte ska exporteras till diktaturer och förra året avslutades samarbetsavtalet med Saudiarabien.

– Solidaritet kan försätta berg, men då måste vi också våga gå till beslut och stå emot ekonomiska intressen. Det kan gälla stora frågor som frihet för Västsahara och Kurdistan, ansåg Laila Naraghi.

Pierre Schori pekade på att solidaritet som begrepp delvis kapats av den borgerliga oppositionen och inte längre används för att markera stöd till fattiga och förtryckta.

– Moderaterna talar istället om medlemskap i Nato som en solidaritetshandling. Här behöver vi vara oerhört vaksamma och jag tror det behövs ett rådslag för att hitta tillbaka till en klassisk freds- och nedrustningspolitik.

– Vi behöver återuppväcka ett bra krav som att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Och vi har hela tiden val att göra, mellan FN och Nato, mellan mänskliga rättigheter och vapenexport, sade Pierre Schori.

I fackföreningsrörelsen har andelen medlemmar som stödjer Sverigedemokraterna fått stor uppmärksamhet. För stor, ansåg Elisabeth Brandt Ygeman.

– Vi behöver ha ett annat förhållningssätt och istället arbeta för att förstärka de demokratiska krafter som finns.

Att övertyga en väljare som överväger att lägga sin röst på Sverigedemokraterna tar tid, motvikten till antidemokratiska krafter är tid och tålamod, menade Laila Naraghi.

– Populisten kan bara sätta upp fingret och känna hur vindarna blåser för att få stöd. Vi måste ge varje väljare tid att diskutera. Ge er ut på marknader och andra offentliga miljöer för att förklara och lyssna.

– Det går att få förståelse och stöd för vår solidariska politik om man ger sammanhangen. Exempelvis att mitt hemlän Kalmar län har färre invånare än för 150 år sedan och behöver nya medborgare för att anställa i vården och så att skolor kan öppnas igen, sade Laila Naraghi.

Internationellt har facket en viktig uppgift i ett europeiskt perspektiv att stödja fackliga organisationer i länder som Grekland, Portugal och Spanien, sade Elisabeth Brandt Ygeman.

– Fackföreningarna där är oerhört trängda efter nedskärningspolitiken och använder sig mest av politiska strejker. Vi behöver ge stöd för att bredda den fackliga kampen.

Pierre Schori lyfte fram vikten av att vara uthållig och selektiv i stöd till partier och organisationer.

– Vi kan exempelvis fråga oss om det är rimligt att stödja det israeliska arbetarpartiet som är en del av ockupationspolitiken. I de fall vi ger stöd så krävs det uthållighet. Se på stödet till PLO som växte fram på 1970- och 1980-talen och som banade väg för Osloavtalet.

Text: Fredrik Mårtensson