Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-15
Alla nyheter

Palmedagen 2011: EU ur ett utifrånperspektiv

Raúl L. Cordenillo, chef för IDEA:s interregionala demokratiresurscenter:

Ett av EU:s problem är att det ofta förekommer en dubbel standard. Å ena sidan lyfter EU fram målen om demokrati och mänskliga rättigheter. Å andra sidan tar säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen ofta över. Det finns ett glapp mellan intentionerna och vad som faktiskt sker.

IDEA har en nära samverkan med flera grupperingar av stater, inte bara EU. Vi följer noga hur dessa sammanslutningar hanterar frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Ofta är dock insatserna sporadiska. Vi ser hur olika trender kommer och går. Vi behöver också en bättre transparens. Framför allt eftersträvar vi ett långsiktigt engagemang för demokrati.

För att stärka de demokratiska tankarna räcker det inte med parlamentarism och fria val. Vi behöver också ett starkt civilt samhälle och starka folkrörelser. Först då kan vi vara säkra på att demokratifrågorna får plats på dagordningen.

Sedan finns sammanslutningar av stater som har begränsade möjligheter. Hit hör Asean, där även diktaturerna Burma och Kina ingår. Inom Asean är det överhuvudtaget inte möjligt att diskutera frågan om demokratisk utveckling. Det är främst ett forum för ekonomiska frågor.

Men även de ekonomiska aspekterna har intressanta politiska aspekter. För Kina är relationen med Burma viktig. Det ger tillgång till naturresurser och genom Burma får Kina en väg till Indiska Oceanen. För att säkra goda kontakter med Burma krävs dock stabilitet i det burmesiska styret och en repressiv militärregim är inte det mest stabila. Paradoxalt nog är därför Kina inte helt tillfreds med det burmesiska militärstyret.

Text: Mats Wingborg