Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-15
Alla nyheter

Palmedagen 2011: Europeiska fack skulle stärka arbetsrätten

- För att stärka de arbetsrättsliga villkoren inom EU krävs det att det bildas europeiska fackföreningar, snarare än de federationer som finns i dagsläget. Detta menar Lars Lindgren, ordförande för Transportarbetarförbundet, som deltog i ett seminarium om EU och arbetslivets rättigheter under Palmedagen. Tommy Svensson, kommunikationschef för Arbetarrörelsens Tankesmedja, deltog också i samtalet som modererades av Helena Proos, oppositionsråd (S) i Enköping.

Tommy Svensson inledde seminariet med att säga att det är viktigt att se vilken positiv kraft EU kan vara för möjligheten att stärka arbetsrätten, men problemet i dagsläget är att EU mest används för att bygga ett ekonomiskt Europa. Det finns dock möjlighet att även använda EU för att bygga ett socialt Europa, men det beror dock på vilken politisk majoritet som finns i EU.

– Det finns en klar skillnad på reformtakten. EU hade en mycket stark reformpolitik på 90-talet som faktiskt påminner om hur det såg ut i Sverige på 70-talet, sa Tommy Svensson.

Lars Lindgren är dock mycket kritisk till hur EU fungerar och tror inte att det finns speciellt stora möjligheter att lyckas stärka arbetsrätten.

– Ett grundläggande problem är att man inte kan vidta stridsåtgärder i EU, vilket gör att man heller inte kan påverka särskilt mycket, sa Lars Lindgren.

Han vill bilda europeiska fackföreningar istället för de federationer som finns idag, då den samlade kraften och samordningen skapar en möjlighet att kunna påverka.

Seminariedeltagarna menade att lobbying är viktigt för att kunna påverka politiker i EU.

Tommy Svensson menade att lobbying i grunden inte är något konstigt, då det är självklart att man som organisation ska kunna föra fram sina åsikter till parlamentariker, men problemet är att resurserna som krävs för att genomföra lobbying är väldigt ojämnt fördelade. Lars Lindgren instämde i detta, och menade att fackföreningar har mycket liten möjlighet att påverka, då företagen har oerhört mycket större resurser till lobbying.

Facken tappar medlemmar

Hur kommer det sig att facken tappar medlemmar, och vad man kan göra för att ändra situatinoen? Lars Lindgren ansåg att mycket av den svenska problematiken beror på regeringens försämring av a-kassan.

Tommy Svensson påpekade att många av de jobb som finns idag är osäkra, korta anställningar och därför ansluter sig inte människor inom dessa jobb till facket. Många av de som inte är anslutna till facket är unga, och detta har lett till att facket har haft mycket svårt att driva frågan om den höga ungdomsarbetslösheten.

– Facken har haft svårt att driva frågor för människor som inte kommit in på arbetsmarknaden, och  dessa problem har blivit ännu större nu när facken är så försvagade, sa Tommy Svensson.

– Vilka är  de viktigaste frågorna för att kunna stärka arbetarnas rättigheter, frågade Helena Proos.

Lars Lindgren menade att man måste se till att anställda har rätt till vidareutbildning på arbetsgivarnas bekostnad. Tommy Svensson tycker att det viktigaste är att minska fragmenteringen på arbetsmarknaden genom att skapa så trygga anställningar som möjligt.

Avslutningsvis diskuterades hur fackföreningar kan bli attraktiva för EU, och vad man kan göra för att få till ett gott samarbete.

– Jag skulle vilja säga som Olof Palme en gång gjorde, att politik är att vilja.  Sverige måste vilja driva arbetsrättsliga frågor, och göra detta genom EU. Om man är klok och genomtänkt kommer EU vilja lyssna på facket, sa Tommy Svensson.

– Man ska komma ihåg att facket ska representera den svagaste människan. Vi har nu fått ett två-tredjedelssamhälle, och därför måste facken ta mer strid och våga ge sig in i politiken. Vi måste återupprätta tron på välfärdsstaten, avslutade Lars Löfgren.

Text: Alexander Engdahl