Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-15
Alla nyheter

Palmedagen 2011: EU:s fiskepolitik

Inger Näslund, expert på fiskefrågor, Världsnaturfonden:

Jordens yta består till 70 procent av hav. Skövlingen av haven är också min utgångspunkt här. Redan i dag är 90 procent av de stora rovfiskarna borta som ett resultat av utfiskning. En orsak är att EU och andra regioner har en allt för stor fiskeflotta. Effektiva fiskeflottor som fiskar längre och längre bort allt eftersom fisken försvinner.

Särskilt de stora fiskarna tar lång tid att få tillbaka. Vad många inte tänker på är att dessa ofta måste vara upp till tio år innan de kan reproducera sig. Det finns ingen väg att snabbt återfå de stora fiskarna.

Till det absurda hör EU:s ekonomiska subventioner av fisket. EU subventionerar med andra ord ett överfiske som hotar den biologiska mångfalden. Varför överhuvudtaget ge bidrag när det redan fiskas för mycket?

I många områden är utfiskningen redan ett faktum. Det är orsaken till att fiskefartygen måste söka sig allt längre bort. Dessutom kastas 10-20 procent av de fångade fiskarna överbord och vi har ett omfattande illegalt fiske.

Utfiskningen slår inte bara ut fisket. Hela system förändras. I kustsamhällen där fisket tidigare varit den viktigaste näringen tvingas människor att arbeta med annat.

EU borde ta en mer ansvarsfull roll när det gäller fisket. Det handlar bland annat om att stärka och följa den vetenskapliga kunskapen om havet och fiskarna, att använda skonsamma fiskemetoder och att långsiktigt förvalta haven och att helt stänga vissa områden för fiske så att fisken har en chans att återhämta sig. Dessutom är det av största vikt att sluta subventionera ett ohållbart fiske.

Text: Mats Wingborg