Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-12
Alla nyheter

Palmedagen 2013: Så vill vi minska klyftorna i världen

Dagens sista talare var Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson. Han inledde med att slå fast att vi inte ska bekämpa klyftor, utan själva orsaken till klyftorna. Liksom Joakim Palme påminde han om att Sverige på 1800-talet var fattigare än dagens fattigaste länder, och menade att vi måste lära av hur vi tog oss ur det.

Ahlin konstaterade att kampen för jämställdhet har direkta kopplingar till fattigdomsbekämpning, eftersom resursfördelningen mellan män och kvinnor är så ojämlik. Kvinnor utför 66 procent av allt arbete i världen, men har bara tio procent av inkomsterna och äger endast en procent av all mark. Kvinnor är däremot kraftigt överrepresenterade bland jordens fattiga, och utgör så mycket som 70 procent av dessa, och 66 procent av alla analfabeter i världen. Han menade även att det är resursslöseri att kvinnor lönediskrimineras och berättade att om kvinnor i Europa skulle ha samma lön som män skulle BNP vara 13 procent större.

Han lyfte också fram skiftet i världsekonomin, där det efter en total västdominans nu sker en förflyttning österut till Asien, vilket bland annat medför en kraftig ökning av medelklassen där.

– Jag är stenhårt för att globaliseringen ska nå ut till fler, de som förlorar är de som inte får ta del av globaliseringen.

Han frågade sig vilka metoder vi ska använda för att nå de som står utanför, när det inte längre främst handlar om fattiga länder utan om att tre fjärdedelar av världens fattiga faktiskt lever i medelinkomstländer? Här tyckte han att Sverige måste trycka på politiskt för bättre omfördelning i dessa länder.

Ahlin reflekterade också kring den ekonomiska krisen i väst, som han menade har gett begreppet socialisering en ny betydelse. Tidigare handlade det om omfördelning från fåtalet till flertalet, nu är det istället privata förluster som socialiseras medan de gemensamma tillgångarna i offentlig sektor privatiseras. Han menade också att vi måste inse att inte alla vill ha ett slut på den ekonomiska krisen. De som lever gott på den har faktiskt inget emot att den fortsätter, konstaterade han.

Vad är då de konkreta lösningarna för att avskaffa fattigdomen? Liksom Joakim Palme underströk Ahlin betydelsen av långsiktiga satsningar på jobb, utbildning, jämställdhet och demokrati. Han lyfte också fram miljöarbete, eftersom klimatförändringarna drabbar de fattigaste mest, och vikten av att förebygga konflikter eftersom de orsakar klyftor.

– Hur mycket ska vi lägga på stridsvagnar och flygplan och hur mycket ska vi lägga på att förebygga konflikter? frågade han, och avslutade med att det som behövs för att bekämpa fattigdom är gammal hederlig socialdemokratisk jämlikhetspolitik.

Text: Kristin Linderoth