Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-12
Alla nyheter

Palmedagen 2013: Ungdomsutbyte och folkbildning i Sydafrika och Schyst Resande


Emma Gullstrand från ABF berättade om ”Youth Globalisation Awareness” (YGA), som är ett utbytesprogram mellan arbetarrörelsen i Sydafrika, Sverige, Norge och Finland. Huvudtemat är ojämlikheters spridning ur ett globalt perspektiv med fokus på Sydafrika. Utbildningen är dels förlagd till ett Community House, dels kommunicerar deltagarna online. Man studerar hur det ser ut i olika socioekonomiskt svaga samhällen. Utbytet mellan de deltagande länderna sker under fem veckors tid med start i november. ABF skickar fem deltagare och i utbildningen ingår utbyte av information och workshops. Inom ramen för huvudtemat diskuteras frågor som bekämpning av aids och om hur lantarbetarstrejken påverkar samhället i Sydafrika. En annan fråga som behandlas är arbetarrörelseorganisation och organisationskonstruktion i Sydafrika. Det finns fyra inriktningar som deltagarna kan engagera sig i: Treatment Action Campaign (mot aids), Whole World Women Association, Young in Prison (ungdomar på cirka 15 år) och Women on Farms Project. För mer information om projektet kontakta Emma Gullstrand: emma.gullstrand@abf.se.

Åsa Cederberg från ABF Blekinge berättade under sitt föredrag om ett folkbildningsprojekt som är nytt för i år. Projektet pågår 2013-2014 och det genomförs i Sydafrika med IFWA som huvudpartner och med stöd av 15 andra fackliga organisationer och NGOs. Åsa berättade om resan hon nyligen kom hem ifrån där hon träffat dessa organisationer med syfte att utbilda cirkelledare. Cirklarna handlar om att utbilda arbetare i att läsa och skriva, vilket både stärker dem i vardagen och är viktigt när de skriver på avtal och dylikt. De får också lära sig engelska på en grundläggande nivå. I folkbildningsprojektet informeras också om rättighetsgrunder, exempelvis kvinnors rättigheter. Åsa avslutade seminariet med att berätta om svårigheterna för sydafrikanska NGOs att få ekonomiskt stöd från västvärlden eftersom många biståndsorgan numera inte räknar Sydafrika som ett fattigt land. Situationen, menar Åsa, är dock att avståndet mellan rika och fattiga i Sydafrika ökar och att de fattiga är i stort behov av stöd.

Jonnah Jallow från Schyst Resande berättade om bakgrunden till sitt engagemang som började under tiden som flygvärdinna då hon såg en hel del förhållanden som hon tyckte var orättvisa. Hon har sedan dess varit volontär för att hjälpa gibbonapor på turistorter. I turistnäringen är det vanligt att aporna blir neddrogade och används som underhållning för turister. Arbetet som volontär innebär att värna apornas villkor och att man utöver detta arbetar med arbetsvillkor, vattenfrågor, lokal ekonomisk utveckling och alkoholfrågor.  Många som arbetar i turistnäringen får alkoholproblem under sin tid i tjänst.

Våren 2014 planeras ett samarbete mellan Schyst Resande och ABF Skåne för att öka medvetenheten bland turisterna om situationen för arbetare och befolkning i turistländerna. Ett exempel handlar om hur burmesiska arbetare i Thailand diskrimineras på arbetsplatser och får lägre löner än sina thailändska kolleger. Ett sätt att informera turister är att upprätta tipslistor om hur man bäst gynnar lokalbefolkningen när man handlar och på vilket sätt man reser schyst (med bra arbetsvillkor för dem som jobbar i flygbolag och med andra transporter). Även information om produkter och tjänsters klimatpåverkan finns liksom tips om hur man visar hänsyn för kultur och värderingar i turistländerna, samt rekommendationer mot handel av produkter som är gjorda av barnarbetare.

Medverkande: Åsa Cederberg, Emma Gullstrand och Jonnah Jallow. Seminariet arrangerades av ABF Skåne

Text: Sharon Olsson