Skriv ut
Genom det partiinriktade demokratistödet stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret uppbyggnaden av socialdemokratiska och progressiva systerpartier runt om i världen. Det gör vi både i länder med svaga demokratiska system och i diktaturer.

Samarbetet fokuserar på utbildning av partiernas ledningar och medlemmar, stöd till utveckling av organisationerna och på erfarenhetsutbyte.

För att ansöka om medel inom Sidas anslag för partianknutna organisationer, PAO,  måste sökande organisation vara en regional eller lokal organisation i socialdemokratin.

Partistödet startade som en försöksverksamhet 1995 och permanentades 2002. Enligt den nu gällande strategin ska partistödet bidra till att stödja uppbyggnaden av välfungerande flerpartisystem på demokratisk grund samt möjlighet att stödja systerpartier eller närliggande politiska rörelser verksamma inom dessa strukturer. Strategin strävar efter att stärka demokratiska strukturer och system genom dialog och samverkan mellan demokratiska aktörer samt att ge ökad frihet och större möjlighet för individer att organisera sig i politiska partier och andra civilsamhälleorganisationer i syfte att utöva inflytande på politiska processer och beslut.

Läs regeringens strategi för stödet.

Läs mer om hur Socialdemokraterna och Palmecentret arbetar med partiinriktat demokratistöd.

Om du är intresserad av att delta och bidra till det partiinriktade demokratistödet, kontakta Palmecentrets personal för mer information.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...