Skriv ut
Politiska partier är en omistlig del i en fungerande representativ demokrati. Politik är ett verktyg för att lösa intressekonflikter utan våld. Med ett demokratiskt politiskt system ersätts våld och repressalier med politisk dialog och förhandlingar. Politiskt deltagande, partipolitisk organisering och gräsrotsinflytande är en förutsättning för fungerande politiska partier som kan bekämpa fattigdom och stärka  demokrati och människors makt och inflytande.

Svenska riksdagspartier kan genom det partiinriktade demokratistödet samarbeta med systerpartier för att främja demokratiutveckling. Socialdemokraternas arbete med partiinriktat demokratistöd sker genom Palmecentret. Vi samarbetar med systerpartier, tankesmedjor och regionala nätverk i 14 länder i Södra Afrika, Mellanöstern, Nordafrika, Östeuropa, Västra Balkan och Asien. Länderna skiljer sig mycket vad gäller demokratisk utveckling. Medan exempelvis Serbien, Sydafrika och Tunisien har nått en nivå som går att jämföra med vissa länder inom EU, saknar invånarna i Västsahara helt medborgerliga rättigheter. Bilaterala projekt bedrivs i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Makedonien, Moldavien, Palestina, Turkiet, Västsahara, Tunisien, Irakiska Kurdistan, Sydafrika, och Filippinerna.

Politiska partiers roll i en demokrati

Representativ demokrati innebär ett system där folket väljer vilka partier och företrädare som ska styra landet. Politiska partier har en viktig roll för att mobilisera människor, att omsätta människors åsikter i konkret politik och för att informera om politiska alternativ. De kan samla ihop och väga samman åsikter, som sedan formuleras i politiska program för alltifrån skola och äldreomsorg till utrikes- och säkerhetsfrågor.

De olika politiska partierna är i grunden ideologiska konkurrenter, men genom diskussioner och debatter om sina respektive förslag bidrar de till varandras idéutveckling. Genom politiska partier kan ansvar utkrävas – ett parti som inte genomför det de lovat vinner sällan nästa val. En stark politisk opposition har också en viktig roll för att granska och utkräva ansvar från regerande partier.

Fokus på utbildning och erfarenhetsutbyte

En demokratisk människosyn innebär en tilltro till att alla medborgares kan skaffa sig kunskap och bilda sig en uppfattning i olika frågor. Ju fler som engagerar sig i partier, desto bättre förutsättningar finns för en fungerande demokrati.

Socialdemokraternas och Palmecentrets partiinriktade demokratistöd har ett särskilt fokus på kvinnors och ungas engagemang i partipolitiken. Det globala programmet är inriktat på att förbättra den interna demokratin i våra systerpartier. Samarbetet fokuserar på utbildning för partiernas medlemmar och ledningar, utveckling av organisationerna och erfarenhetsutbyte. Målet är en mer jämställd representation och fler progressiva reformer som ökar respekten för mänskliga rättigheter och fördjupar demokratin.

Nätverk och samarbeten

Inom det partiinriktade demokratistödet arbetar Socialdemokraterna och Palmecentret med det regionala utbildningsprogrammet Management of African Political Parties School, (MAPPS). Vi är också engagerade det panafrikanska utbildningsprogrammet Program for Young Politicians in Africa (PYPA) för unga politiker från alla politiska partier med representation i parlamentet. Projektet är ett flerpartisamarbete tillsammans med Kristdemokraternas Internationella Center (KIC), Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) och Green Forum (GF). Palmecentret ansvarar för programmets genomförande i södra Afrika, tillsammans med den sydafrikanska utbildningsorganisationen Education and Training Unit (ETU).

Historik

Demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer (PAO) startade som försöksverksamhet 1995 och blev permanent 2002. Syftet med stödet är att stärka demokratiska politiska partier. Att öka deras kapacitet att arbeta effektivt så att de bättre kan driva frågor kring fria val, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Att ge ökat inflytande till underrepresenterade grupper som kvinnor och unga ses som både ett mål och ett medel för att uppnå syftet. Mandatfördelningen påverkar hur mycket medel respektive parti kan ansöka om.

Regeringen strategi för särskilt demokratistöd genom partianknutna organisationer hittar du här.

 

howtorun_banner_300x250_v02

How to run and represent a party

How to run and represent a party är ett webbaserat utbildningsmaterial som innehåller information och tips om bland annat medlemsvärvning, förtroendeuppdrag och jämställdhet. Det omfattar fler än 200 videokommentarer från partimedlemmar i olika länder om hur praktiskt partiarbete fungerar.
Mer om utbildningen

Hela utbildningsmaterialet finns på webbplatsen howtorunaparty.org. Webbplatsen är på engelska och riktar sig främst till medlemmar och förtroendevalda på lokal nivå i Socialdemokraternas systerpartier, men vem som helst kan ta del av det. Det finns även en handbok som kan användas antingen som ett komplement till webbsidan eller för sig själv. Översättningar av handboken till arabiska och ryska finns också läsa eller ladda ner.

Bakgrunden till satsningen är att systerpartier i flera länder har efterfrågat ett utbildningsmaterial om hur öppna och demokratiska partier kan byggas och utvecklas. Sedan 1995 har Socialdemokraterna och Palmecentret samarbetat med fler än 80 systerpartier genom det partiinriktade demokratistödet. Syftet är att stödja utvecklingen av demokratiska partier i länder med svaga demokratiska system eller i auktoritära stater. Det handlar bland annat om att bidra till partiernas arbete med interndemokrati, jämställdhet och ungas inflytande.

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...