Skriv ut

Medicinska, humanitära, etiska och existentiella konsekvenser av ett kärnvapenkrig

Jubel utbröt i FN:s generalförsamling när konventionen om förbud mot kärnvapen antagits av 122 stater den 7 juli 2017. Sverige röstade ja, dock med förbehåll, en så kallad röstförklaring, och Sveriges regering har ännu inte tagit ställning till signeringen. Konventionen öppnades för signering av staterna den 20 september 2017. Hittills har 70 stater signerat och 22 stater ratificerat konventionen, när 50 stater ratificerat konventionen träder den i kraft.

Utredaren Lars-Erik Lundin avlämnade sin rapport till regeringen den 18 januari 2019. Hans slutsats var att regeringen vare sig bör signera eller ratificera konventionen i dess nuvarande form. Från civilsamhället har framkommit en stark kritik mot utredningen och dess slutsatser. Lundin behandlar inte de medicinska, humanitära, etiska och existentiella konsekvenserna av ett kärnvapenkrig. Remisstiden på utredningen avslutades 26 april.

Under seminariet kommer företrädare för tongivande organisationer i civilsamhället att ge sin syn på kärnvapenkonventionen, den svenska utredning som lagts fram och hur Sverige fortsättningsvis bör agera i frågan.

Medverkande:
Jan Larsson, specialistläkare i anestesi och intensivvård, ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK)
Margareta Wahlström, ordförande i Svenska Röda Korset
Fredrika Gårdfeldt, präst i Katarina församling, Svenska kyrkan, representant för Svenska präster och pastorer mot kärnvapen
Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center

Samtalsledare: Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Välkommen!


 

Datum och tid: 8 maj 2019, klockan 18:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm och Nätverket för kärnvapennedrustning (som Palmecentret är medlem i)

Kostnad: Fri entré.

Till toppen av sidan