Skriv ut
Pågående projekt ska rapporteras till Palmecentret två gånger per år: en halvårsrapport (Mid-year expenditure report) med fokus på ekonomiskt i förhållande till godkänd budget, och en årsrapport som också avhandlar uppnådda resultat och lärdomar som gjorts under det gångna året.
Årsrapporten  innehåller två delar:
  • En verksamhetsredovisning (deskriptiv rapport) utifrån beviljad ansökan och resultatmatris.
  • En finansiell redovisning utifrån beviljad projektbudget.

Halvårsrapporten (Mid-year expenditure report) innehåller endast en finansiell redovisning utifrån beviljad projektbudget.

Palmecentrets rapporteringsblanketter ska användas. Halvårsrapporten behöver inte revideras. Årsrapporten ska däremot revideras.

För information om vad som gäller för revision av årsrapporten – se vidare under rubriken Revision.

Palmecentret arrangerar kurser i rapportering för våra medlemsorganisationer. För nästa kursdatum, gå till Utbildningar för projektaktiva.

För halvårsredovisningen finns ingen fast deadline, men den är en förutsättning för att ni ska kunna få ut andra hälften av årets projektpengar.

Helårsredovisningen ska vara Palmecentret tillhanda senast den 1 mars nästkommande år.

 

Halvårsrapportering

Blankett för halvårsrapport (Mid-year expenditure report)
 Använd denna blankett för ekonomisk halvårsrapportering av projektet. Behöver ej revideras.

Skicka halvårsrapporten via e-post till er handläggare på Palmecentret tillsammans med andra rekvisitionen, gärna senast 15 augusti.

OBS! Kom också ihåg att skicka med en kopia på ert avtal med samarbetsorganisationen.

 

Årsrapportering

Här hittar ni länkar till de blanketter och instruktioner ni behöver för att redovisa föregående års verksamhet till Palmecentret.

Skicka till e-postadressen: reporting@palmecenter.se

Ladda ner de ekonomiska mallarna här:

Riktlinje för ekonomisk redovisning

Kostnadsspecifikation CSO

Redovisning i svenska kronor CSO

Accounts Local Currency

 

Slutrapportering

Ladda ner formulären för den slutigiltiga verksamhetsredovisningen av programperioden 2016-2019 här:

Final report – Actors of Change

Final report – Western Balkans

Final report – Burma

Final report – Namibia

Final report – Palestine

Final report – Philippines

Final report – Social Protection Systems

Final report – South Africa

Final report – Zimbabwe

Resultatmatriser

När ni skriver er slutrapport bör ni använda programmens resultatmatriser som underlag.

Western Balkans Programme RAF

Namibia Programme RAF

Palestine Programme RAF

Philippines Programme RAF

Social Protection Systems Programme RAF

South Africa Programme RAF

Zimbabwe Programme RAF

Revision

Det är viktigt att den svenska revisorn får ta del av Palmecentrets revisionsinstruktion för att kunna utföra revisionen på rätt sätt

Palmecentrets revisionsinstruktion

ISA Handbook

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...