Skriv ut
Pågående projekt ska rapporteras till Palmecentret två gånger per år: en halvårsrapport med fokus på eventuella förändringar och avvikelser från planeringen, och en årsrapport med fokus på uppnådda resultat och lärdomar som gjorts under det gångna året.
Både halv- och helårsrapporten  innehåller två delar:
  • En verksamhetsredovisning (deskriptiv rapport) utifrån beviljad ansökan och resultatmatris.
  • En finansiell redovisning utifrån beviljad projektbudget.

Palmecentrets rapporteringsblanketter ska användas. Halvårsrapporten behöver inte revideras. Årsrapporten ska däremot alltid revideras.

För information om vad som gäller för revision av årsrapporten – se vidare under rubriken Revision.

Palmecentret arrangerar kurser i rapportering för våra medlemsorganisationer. För nästa kursdatum, gå till Utbildningar för projektaktiva.

För halvårsredovisningen finns ingen fast deadline, men den är en förutsättning för att ni ska kunna få ut andra hälften av årets projektpengar.

Helårsredovisningen ska vara Palmecentret tillhanda senast den 1 mars nästkommande år.

 

Skicka till e-postadressen: reporting@palmecenter.se

 

Halvårsrapportering

Halvårsrapport

Blankett för ekonomisk och deskriptiv halvårsrapportering av projektet. Fokus i redovisningen ligger på avvikelser från verksamhetsplan och budget. Behöver ej revideras.

Skicka halvårsrapporten via e-post till er handläggare på Palmecentret, gärna senast 15 augusti. Kom också ihåg att skicka med kopia på Ert avtal med samarbetsorganisationen.

 

Årsrapportering

Här hittar ni länkar till de blanketter och instruktioner ni behöver för att redovisa föregående års verksamhet till Palmecentret.

Ladda ner de ekonomiska mallarna här:

Riktlinje för ekonomisk redovisning

Kostnadsspecifikation CSO

Redovisning i svenska kronor CSO

Accounts Local Currency

 

Slutrapportering

Ladda ner formulären för den slutigiltiga verksamhetsredovisningen av programperioden 2016-2019 här:

Final report – Actors of Change

Final report – Western Balkans

Final report – Burma

Final report – Namibia

Final report – Palestine

Final report – Philippines

Final report – Social Protection Systems

Final report – South Africa

Final report – Zimbabwe

Resultatmatriser

När ni skriver er slutrapport bör ni använda programmens resultatmatriser som underlag.

Western Balkans Programme RAF

Namibia Programme RAF

Palestine Programme RAF

Philippines Programme RAF

Social Protection Systems Programme RAF

South Africa Programme RAF

Zimbabwe Programme RAF

Revision

Det är viktigt att den svenska revisorn får ta del av Palmecentrets revisionsinstruktion för att kunna utföra revisionen på rätt sätt

Palmecentrets revisionsinstruktion

ISA Handbook

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...