Skriv ut

När ett projekt har blivit godkänt kan samarbetspartners börja rekvirera projektbidraget enligt beslutat avtal med Palmecentret. Detta görs genom att fylla i och skicka in Palmecentrets:

Vid budgetårets första rekvisition ska även följande handlingar bifogas:

  • Protokollsutdrag som styrker firmatecknare och projektansvarig
  • Underskrivet avtal med Palmecentret
  • Undertecknad budget eller uppdaterad budget

Vid budgetårets andra rekvisition ska även följande handlingar bifogas:

  • Halvårsredovisning enligt Palmecentrets mallar
  • Kopia på avtalet med samarbetsorganisationen (behöver bara skickas in en gång per gällande avtalsperiod om inga ändringar gjorts i avtalet).

OBS! Föregående års projektbidrag måste blivit redovisade och ha godkänts av Palmecentret innan nästa års medel kan betalas ut.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...