Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-07-16
Alla case

Röster från Västra Balkan

Två nya broschyrer beskriver hur Palmecentret tillsammans med flera av våra medlemsorganisationer och lokala partners verkar på Västra Balkan i dag. Läs reportage och intervjuer med människor som arbetar med folkbildning, i fackföreningar och i romska och socialdemokratiska organisationer.

Röster från Västra Balkan

Länderna på Västra Balkan hör inte till världens fattigaste, men flera av dem hamnar långt ned på listorna när det gäller ekonomiskt välstånd. På grund av regionens historia har medborgarna begränsad erfarenhet av att utöva ett demokratiskt inflytande. Därför stödjer Palmecentret och flera av våra medlemsorganisationer aktörer som kan bidra till att förankra demokratiska principer såväl i samhällena i stort som i partier och organisationer.

Ladda ner broschyren eller beställ den på info@palmecenter.se

 

Unga röster från Västra Balkan

I den här broschyren intervjuas unga människor som engagerar sig i kampen för förändring. De arbetar mot korruption i Albanien, för kvinnors inkludering i den politiska processen i Kosovo eller med att öka kunskapen om demokrati i Serbien.– Jag hoppas att mitt arbete med unga kan bidra till förändring, skapa optimism och motivera unga till att arbeta för ett bättre Kosovo, säger Laura Lufti som arbetar för en av Palmecentrets partnerorganisationer i Kosovo, EC Ma Ndryshe.

Ladda ner broschyren eller beställ den på info@palmecenter.se