Skriv ut

Tema: Folkligt deltagande

Land: Sydafrika

Projektkontakter:

Handläggare

Kajsa Lönegård

Samarbetsorganisation

TCOE - Trust for Community Outreach and Education

Projektorganisation

Olof Palmes Internationella Center

Projektorganisation, projektansvarig

Kajsa Lönegård

Projektsammanfattning

Projektet genomförs i Sydafrika. De primära målgrupperna är fattiga lantarbetare i fyra provinser och 350 lokalsamhällen och byar. De informationskampanjer och workshops som genomförs syftar till att medvetandegöra dessa grupper om vilka rättigheter de har och för att stärka deras organisatoriska och politiska kapacitet. TCOE arbetar även med konkret påverkansarbete gentemot beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå för en förbättrad nationell policy gällande landreformen. Som ett resultat av sitt nära samarbete med jordbrukskollektiv har man etablerat sig som en röst i diskussionen kring utformandet av landreformen och relaterad policy.

Till toppen av sidan