Skriv ut

Tema: Partipolitisk organisering

Land: Serbien

Projektkontakter:

Handläggare

Jonas Andersson

Samarbetsorganisation

Democratic Party Kragujevac

Projektorganisation

Socialdemokraterna i Göteborg

Projektorganisation, projektansvarig

Arne Hasselgren

Projektsammanfattning

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Partidistrikt och Demokratiska Partiet i Serbien. Projektet syftar till att utveckla ett fackligt och politiskt samarbete såtillvida att fackligt förtroendevalda ökar sitt politiska engagemang samt att politiska företrädare inser värdet av att fackliga organisationer har ett mervärde för den samhälleliga utvecklingen. Genom riktade utbildningar, studiebesök samt seminarier kring facklig-politisk samverkan söker projektet att uppnå målsättning.

Till toppen av sidan