Skriv ut

Tema: Folkligt deltagande

Land: Sydafrika

Projektkontakter:

Handläggare

Kajsa Lönegård

Samarbetsorganisation

CORMSA - Consortium for Refugees and Migrants in South Africa

Projektorganisation

Olof Palmes Internationella Center

Projektorganisation, projektansvarig

Kajsa Lönegård

Projektsammanfattning

Projektet genomförs i Sydafrika. Målgruppen är asylsökande, flyktingar och andra internationella migranter. Genom att förbättra koordineringen mellan migranter och myndigheter samt genomföra opinionsbildning och kampanjer gentemot beslutsfattare i samhället syftar projektet till att stärka migranter och flyktingars rättigheter. Man genomför även utbildningar av målgrupperna för att de ska öka sina kunskaper om sina rättigheter.

Till toppen av sidan