Skriv ut

Tema: Folkligt deltagande

Land: Sydafrika

Projektkontakter:

Handläggare

Kajsa Lönegård

Samarbetsorganisation

SALO - South African Liaison Office

Projektorganisation

Olof Palmes Internationella Center

Projektorganisation, projektansvarig

Kajsa Lönegård

Projektsammanfattning

Projektet genomförs i Sydafrika. Målgrupperna är invandrarorganisationer och nätverk i Sydafrika, sydafrikanska ledare och aktivister inom civilsamhället samt beslutsfattare på nationell nivå. Genom utbildningsinsatser samt skapande av plattformar för diskussion och dialog mellan målgrupperna när det gäller migranters och flyktingars utsatta situation i Sydafrika syftar projektet på gräsrotsnivå till att öka kunskapen kring migranters situation och därmed minska främlingsfientligheten. Detta kompletteras med samordningsinsatser på hög nivå för ökad nationell och internationell samordning i frågan.

Till toppen av sidan