Skriv ut

Tema: Fackligt samhällsarbete

Land: Regionalt Sydamerika

Projektkontakter:

Handläggare

Tamara Vocar

Samarbetsorganisation

CSA - Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas

Projektorganisation

Olof Palmes Internationella Center

Projektorganisation, projektansvarig

Tamara Vocar

Projektsammanfattning

Projektet syftar till att stärka den latinamerikanska fackföreningsrörelsens kapacitet att arbeta för stärkta sociala trygghetssystem som tillgodoser allas rätt till grundläggande social trygghet, genom deltagande och påverkan gentemot de forum där politiken för sociala trygghetssystem definieras och beslutas.

Samarbetsorganisation är den latinamerikanska fackliga konfederationen (CSA), som i sin tur arbetar med de nationella fackliga centralorganisationerna i främst fem länder (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken). Arbetet utgår från den plattform för social trygghet som tagits fram genom en deltagande process inom medlemsförbunden. Plattformen utgör fackförbundens samlade ståndpunkter när det gäller social trygghet. Inom projektet genomförs tematiska studier, och politiska förslag arbetas fram tillsammans med fackliga representanter, i kombination med utbildning/coachning i deras direkta påverkansarbete.

Till toppen av sidan