Skriv ut

Tema: Folkligt deltagande

Land: Swaziland

Projektkontakter:

Handläggare

Kajsa Lönegård

Samarbetsorganisation

SWAGAA - Swaziland Action Group Against Abuse

Projektorganisation

Olof Palmes Internationella Center

Projektorganisation, projektansvarig

Kajsa Lönegård

Projektsammanfattning

Projektet genomförs i Swaziland. Den primära målgruppen för projektet är 4000 kvinnor och 2000 barn som utsatts för könsrelaterat våld. Den sekundära målgruppen är ledare inom olika kyrkor, traditionella ledare (chiefs), högt uppsatta tjänstemän inom olika myndigheter samt politiker och ministrar. Genom att erbjuda psykosocialt stöd till utsatta kvinnor och barn, genomföra utbildningar och workshops om könsrelaterat våld samt bedriva lobbying gentemot makthavare, syftar projektet till att förändra den rådande könsmaktsordningen och minska det könsrelaterade våldet i landet.

Till toppen av sidan