Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2018-06-01
Alla case

Serbien: En cykel ökar inkomsten för romer

Det finns runt en halv miljon romer i Serbien och de möts ofta av fördomar om att de inte vill arbeta och hellre lever på bidrag. Men människorna i bosättningen i Belgrad som Palmecentret stöttar visar på det motsatta.

I det här området lever människor i slitna ruckel, längs leriga gator. Husen saknar rinnande vatten. Det påminner om ett slumområde i ett fattigt utvecklingsland. Men det är Europa; en romsk bosättning i Belgrad, som får stöd från Palmecentret.

– Det är klart att man önskar att barnen inte ska behöva leva så här när de växer upp. Utan att de istället får en bra utbildning och hittar riktiga jobb, säger Ferdi Hbazi.

Annars är Ferdi inte typen som klagar. Som de flesta andra invånarna i den lilla romska bosättningen lever han på att samla kartonger och flaskor som sedan säljs till vidare till företag i återvinningsbranschen. Han säger att månadsinkomsten ligger på mellan motsvarande 1 200 till 2 500 kronor i månaden, beroende på hur mycket han orkar arbeta. Det är förstås inte mycket pengar för en hel familj.

– Det här är det liv vi har och det kan inte vara annorlunda så länge vi lever på tomflaskor och kartonger, säger Ferdi Hbazi.

Men tack vare den cykel han fått genom ett projekt som Palmecentret genomför så underlättas hans arbete och han kan öka sin inkomst. Cykeln är framtill försedd med en stor låda där flaskor och kartonger kan samlas.

– Cykeln betyder allt. Jobbet går mycket lättare nu, säger han.

Ferdi är 27 år gammal och lever tillsammans med Merita Bejram, de har fyra söner tillsammans, inräknat ett par tvillingar. Merita är hemma med barnen medan Ferdi är ute och arbetar. För kvinnorna som har ansvaret för hushållet och barnen är livet i bosättningen besvärligt.

– Det finns inget vatten därför är det svårt att laga mat och tvätta. Men om man som jag har en bra partner så blir livet som kvinna inte svårt, säger Merita.

I Serbien finns officiellt omkring 150 000 romer. Men i verkligheten är de kanske mellan 400 000 0ch 600 000, ingen vet riktigt. Vissa romer finns inte i några register, andra har flyttat in från Kosovo och åter andra utvandrat eller skickas tillbaka som illegala immigranter från något EU-land.

Danilo Ćurčić och Marko Vasiljević från organisationen Initiative for economic and social rights har koll på siffrorna. Organisationen är en progressiv kraft som jobbar för att stödja utsatta grupper i samhället, hjälper människor som får sina mänskliga rättigheter kränkta och bedriver påverkansarbete gentemot makthavare.

– Det finns omkring 600 romska bosättningar i Serbien. Majoriteten av dem har inte acceptabel standard och saknar till exempel elektricitet och vatten. De kallas även för ohygieniska bosättningar, säger Marko Vasiljević.

– Romer möts ofta av fördomar om att de inte vill arbeta och hellre lever på bidrag. Men människorna i bosättningen i Belgrad visar på det motsatta. Förutom 10 cyklar så har stödet från Palmecentret till just denna bosättning, med omkring 130 invånare, bestått i hjälp till kvinnor som gått frisörutbildning att komma igång med en verksamhet.

Av myndigheterna betraktas hela verksamheten med insamling av återvinningsmaterial som olaglig. Det ses som att man stjäl material som tillhör det allmänna renhållningsbolaget. Så frågan är varför inte istället satsa på en mer formell verksamhet.

– Det genomförs så många kurser där romer får lära sig hur man startar företag och gör affärsplaner. I praktiken leder utbildningarna inte till något, eftersom romerna lever allt för mycket vid sidan av samhället. Därför tror vi mer på att utveckla verksamheter inom den informella sektorn som de rent faktiskt befinner sig i, säger Marko Vasiljević.

Text och foto: Björn Lindh

[factbox]

Under 2017 bedrev Palmecentret 22 projekt i Serbien. IF Metall Göteborg, IF Metall Östergötland, LO-distriktet i Västsverige och Viskadalens folkhögskola var alla inblandade i projekten i Serbien.

[/factbox]

Texten har även publicerats på Dagens Arena.