Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-08-08
Alla case

Serbien: En tredjedel jobbar i informella sektorn

Center for Democracy Foundation grundades 1984. De arbetar med juridisk rådgivning och försöker vara en brygga mellan fackföreningarna och anställda i den informella sektorn.

Människor i Serbien tappade i stor utsträckning förtroendet för institutionerna och fackförbunden på 90-talet, säger Bojana Ruzic från Center for Democracy Foundation i Serbien.Bojana Ruzic. Foto: Ylva Säfvelin

– Organisationer och fackförbund måste jobba för att återuppbygga människors förtroende och sin egen kapacitet, säger hon, och tillägger att det brister i såväl social dialog i allmänhet i det serbiska samhället som i representativiteten inom fackliga organisationer.

Center for Democracy Foundation grundades 1984 med målet att jobba för ett demokratiskt Serbien. De senaste tio åren har jobbet för socioekonomiska rättigheter och bra arbetsvillkor kommit i förgrunden.

– Det är inte så många organisationer som verkligen driver frågor om arbetsrätt och social rättvisa, de flesta säger att det är fackföreningarnas sak, säger Bojana Ruzic.

– Fackföreningarna tar bra hand om sina medlemmar, ingen annan kan göra det jobbet bättre, men vi tar upp frågor om diskriminering, mobbning och de arbetslösas rättigheter, det är inget fackförbund som driver sådana frågor.

Organisationen jobbar bland annat med att ta fram underlag och lobba för nya regler, och med att sätta frågor om genus på dagordningen. De är också med i diskussionen om hur Serbien ska uppfylla kraven i kapitel 19 om ett EU-medlemskap, som rör socialpolitik och sysselsättning.

På agendan står också att ställa upp med juridisk rådgivning men i första hand vill man få folk att vända sig direkt till fackförbund och andra relevanta organisationer. Ett sätt att få folk att hitta rätt är den nätbaserade plattformen ”svart på vitt” där kan man hitta vart man ska vända sig, och till exempel blanketter för att överklaga beslut.

– Det finns lagar och regler för arbetsmarknaden men de tillämpas inte på rätt sätt och folk känner inte till vilka rättigheter de har, säger Bojana Ruzic. Att få till stånd ett samarbete med fackförbund är en process, säger hon.

– Att bygga förtroende är grundläggande. Ibland ser fackförbunden inte sig själva som en del av civilsamhället men de har öppnat sig mer de senaste åren och vi har hittat en gemensam grund, de förstår att de inte kan hjälpa alla och att vi kan komplettera varandra.

Center for Democracy Foundation använder också sociala media för att samla in information om vad som händer på arbetsmarknaden.

– Det hjälper att veta att man inte är ensam.

När arbetsmarknadslagarna i Serbien förändrades för ett par år sedan var det inte till arbetarnas fördel.

– Förändringarna var mer positiva för företagen och investerare, lagarna syftade till att öka investeringarna och handlade om flexibla arbetsvillkor vilket skapar otrygghet för arbetarna.

Uppskattningsvis 30 procent av arbetarna jobbar i den informella sektorn, vilket innebär att de inte har några rättigheter på arbetsmarknaden och inte är medlemmar i facket.

– Vi är en brygga mellan dem och facket.

Bojana Ruzic studerade statskunskap innan hon sökte sig till Center för Democracy Foundation. Hon har en personlig drivkraft för sitt arbete; hennes mamma tvingades lämna sitt jobb efter att ha varit utsatt för mobbning.

– Jag visste inte hur jag skulle kunna hjälpa henne. Alla i Serbien känner någon som jobbar i den informella sektorn och vars rättigheter har kränkts.

Text och foto: Ylva Säfvelin

[factbox]

Palmecentret stöttar arbetarrörelsen i en rad länder, antingen som en direkt partner till fackföreningar eller via andra organisationer som arbetar med att sätta arbetsmarknadsfrågor på dagordningen. I slutet av 2016 samlade vi våra partner från Afrika, Asien och Europa för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter och vi presenterar deras arbete i en serie artiklar.

[/factbox]

Fler artiklar:

Nya fackföreningar startas i Bosnien och Hercegovina 

Fortfarande en utmaning att organisera i Filippinerna

Palmecentrets partners stärker facket i Albanien