Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-11-26
Alla case

Serbien: Folkrörelser ska förändra landet

Bojana Srebro, 24 år, kommer ursprungligen från Novi Sad i norra delen av Serbien men studerar sedan några år tillbaka rehabilitering med fokus på rörelsehindrade barn och vuxna i Serbiens huvudstad Belgrad. På sin fritid är hon engagerad i en av Palmecentrets serbiska partnerorganisationer: Group Let’s som bland annat arbetar med att öka ungas deltagande i samhället genom aktivism.

Bojana Srebro berättar att hon trivs i Belgrad men att hon är orolig för att hon inte kommer att få ett arbete när hon är färdig med sin utbildning och därför ska tvingas flytta hem till sina föräldrar i Novi Sad igen.

– Arbetslösheten är det absolut största problemet i Serbien och det hindrar unga och hela samhället från att utvecklas. Här måste du ha de rätta kontakterna eller vara medlem i ett visst parti för att få ett jobb, annars blir du utan. Det är omöjligt för vissa att få arbete, framför allt för unga. Det gör att många inte har råd att bo kvar och tvingas flytta härifrån för att söka lyckan i något annat land, berättar Bojana Srebro.

Bojana Srebro. Foto: Kerstin Mikaelson.

Hon beskriver att unga i Serbien har en känsla att de inte kan förändra, att allt är svårt och därför känner de sig maktlösa.

– Jag tror att unga i Serbien i dag inte vågar eller kan tänka på framtiden, många är arbetslösa trots att de studerat många år på universitet. En vän till mig fick höra av sin professor att hon antingen behövde känna någon för att få jobb inom sitt område eller så borde hon gifta sig. Ingen tror på oss unga och vi tas inte på allvar. Det gör att många unga förlorar sin motivation.

Bojana Srebro säger att hon tror att starkare demokrati behövs för att Balkan ska utvecklas. En demokrati där alla ska ha samma möjligheter. Hon säger att det inte fungerar så i dag. Antingen har du pengar eller så har du ingenting.

– Alla har inte lika rättigheter vad det gäller skola och sjukvård här, för allt kostar väldigt mycket pengar.

Bojana Srebro tror att EU kan få en viktig roll i det reformarbete som Serbien behöver genomföra mot korruption och för stärkt ekonomi.

Men hon tror att förändringen måste komma inifrån landet och säger att hon vill vara en del av den folkrörelse som ska arbeta för att förändra landet. Hon frågar sig vad Serbien egentligen har att förlora.

– Vi måste agera, tillsammans, för det är då vi är starka. För en röst är ingen röst. Vi måste samarbeta för att det ska bli någon förändring. Det är det jag önskar mig mest, att jag ska kunna få ett arbete och sluta leva på mina föräldrars inkomst, som jag tvingas göra i dag, säger Bojana Srebro.

Text: Kerstin Mikaelson

[factbox]

GROUP LET’S

Bildat: 1999

Arbetar med att främja aktivt demokratiskt medborgarskap genom icke-formell utbildning och påverkansarbete.

Projekt med Palmecentret: One step further för att stärka ett aktivt, legitimt och livskraftigt civilt samhälle med organisationer som präglas av intern demokrati och transparens.

Organisation: startades av en grupp experter inom området tillämpad psykologi, som ville använda sin professionella kunskap för att främja att individer och grupper med olika bakgrund möts och utvecklar sin potential att arbeta för ett mer humant samhälle. I dag har man ett stort antal volontärer som arbetar med att utbilda och öka medvetenhet och aktivt medborgarskap framför allt bland unga.

Hemsida

[/factbox]