Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2015-02-26
Alla case

Serbien: Lika rättigheter för alla

I Kragujevac arbetar facket med projektet ”Mi smo jednaki” – ”Vi är lika” för att stärka kvinnors ställning på arbetsplatserna och i de fackliga organisationerna.

Kragujevac har en lång historia av att vara en arbetar- och industristad. Den första vapenfabriken anlades 1853 vilket banade väg för industrialisering och en ny ekonomisk era.

IF Metall i Göteborg initierade 2010 projektet ”Vi är lika” i Kragujevac för att arbeta med jämställdhet inom den fackliga organisationen Savez Samostalnih Sindikata Kragujevac (SSSK). IF Metall överför med projektet sin kunskap om jämställdhet och lika arbetsvillkor till den serbiska arbetarrörelsen.

Serbien har i dag hög arbetslöshet, speciellt för kvinnor, och inte mycket görs från de lokala politikerna för att främja till exempel yrkesinriktad utbildning och jämställdhet på arbetsmarknaden eller i fackliga organisationer. Projektet bidrar till jämställdhet och att kvinnor kan utbilda sig.

Slavica Stepović, SSSK. Foto: Petter Holmgren.

”Vi är lika” förändrar även utomståendes attityder till kvinnor. Slavica Stepović, finansiellt ansvarig för projektet och vice ordförande i SSSK tycker att projektet är väldigt viktigt.

– Vi arbetar med att utveckla kunskap inom fackförbunden, att mobilisera kvinnor och hjälpa dem att kräva sina rättigheter själva. Att öka deras kompetens genom utbildningar i datorkunskap och engelska är ett sätt vi arbetar på, vilket ger kvinnor mer styrka. Att kvinnor ska se att de inte är ensamma i sin kamp är också viktigt, säger Slavica Stepović.

När jag frågar om projektet skapar kvinnliga förebilder får jag ett rungande ja till svar.

– Vi har fått exponering i samhället genom bland annat regional tv. Folk känner till våra kvinnor. Projektet har varit i gång sedan 2010 och har påverkat fackföreningarna mycket under den tiden. Det har blivit lättare att acceptera kvinnor i maktpositioner. Vi arbetar också med att inkludera män i våra utbildningar för att ändra på deras attityder. Jag tror att vi behöver få med männen i vår förändringsprocess. Det första steget handlar dock om kvinnornas familjer. De måste bland annat acceptera att hon inte ska bli någon hemmafru, säger Slavica Stepović.

Projektet har gett resultat. Fler kvinnor har fått fackliga uppdrag, kvinnosektioner på arbetsplatser och i fack har startats och SSSK har ändrat sina stadgar så att ordföranden för de kvinnliga sektionerna har en ständig plats i styrelsen.

Text: Petter Holmgren