Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2015-05-11
Alla case

Serbien: Lokalt initiativ ska stoppa korruptionen

Roma Center for Democracy är en organisation som bland annat arbetar med att öka romers deltagande i demokratiska processer och förbättra deras möjligheter till försörjning.

Södra Serbien har länge varit mindre utvecklat än de centrala och norra delarna. Under 2000-talet har arbetslösheten ökat. I Vranje är situationen allvarlig men det finns många starka civilsamhällesorganisationer som arbetar där.

Stödjer romer

Bland annat arbetar Roma Center for Democracy med mikrolån för att stödja nystartade företag bland den romska befolkningen. Palmecentret stödjer ett projekt genom Roma Center for Democracy som engagerar aktivister, folkrörelser, politiker och journalister.

Projektet heter Koalitionen för transparens och målet är göra lokala politiska representanter ansvariga genom att öka insyn och göra det möjligt att utkräva ansvar av de lokala regeringarna.

– Vi startade koalitionen på grund av valet 2012. Vårt mål är att följa upp transparensen och ansvarstagandet före och efter valen. Vi är aktiva i städerna Vranje, Buenocac och Presova, säger Ivana Stosic som är chef för Roma Center for Democracy.

– Politikerna lovar mycket i valkampanjerna. Folket röstar på dem och tror på förändring. Efter valet blir det inte så.

Publicerar på flera språk

Koalitionen för transparens består av 37 organisationer som arbetar med allt ifrån mänskliga rättigheter till ekologi. Även individer, politiska partier och mediaorganisationer är medlemmar. Projektet är ett effektivt sätt för eldsjälar att sprida information och göra korruptionen synlig. De publicerar material på albanska, serbiska och romani för att alla ska kunna ta del av informationen.

– Det viktiga är inte att vi i koalitionen vet någonting utan folket behöver också veta, säger Ivana och fortsätter:

– Vi behöver visa att vi ofta blir lurade av politikerna.

Text: Petter Holmgren