Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-10-28
Alla case

Serbien: Samarbete kräver tillit

Många unga lämnar Serbien på grund av landets höga arbetslöshet. För Miloš Savić var det ett viktigt skäl att stanna kvar. Nu arbetar han med fackliga och medborgerliga rättigheter på Palmecentrets partnerorganisation Center for Democracy Foundation (CDF).

― Jag ville åtminstone ha möjlighet att åstadkomma en förändring här, åtminstone försöka i stället för att ge upp med en gång, säger Miloš Savić.

CDF har som mål att förbättra de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna för Serbiens medborgare. De forskar, håller i utbildningar och granskar myndigheterna. Genom att väcka debatt i olika frågor och informera och organisera medborgarna, försöker de skapa en dialog mellan medborgare och politiker.

― Vi försöker bidra till en offentlig debatt som är öppen och inkluderande eftersom staten förtrycker självständiga och fria medier, säger Miloš Savić.

Till CDF kan arbetare också vända sig om deras fackliga rättigheter har kränkts på arbetsplatsen. Organisationen hjälper till med det juridiska pappersarbetet och förmedlar kontakten till de rätta instanserna.

― Vi har nyligen skapat ett verktyg på internet som hittills har nått över 20 000 besökare. Där finns råd och tips och där erbjuder vi också juridisk hjälp. Det är också ett sätt att kommunicera och utbyta erfarenheter.

Miloš Savić menar att problemen i Serbien har att göra med otydliga gränser mellan politiker och tjänstemän. Det leder till korruption. Och det gör i sin tur att medborgarna förlorar förtroendet för politiken. I stället för att delta i utformningen av ett fritt samhälle förblir de passiva.

― Vi försöker därför involvera medborgarna och lära dem hur de ska ta plats och bli aktiva samhällsmedborgare, fortsätter han.

Men bristen på förtroende syns inte bara i Serbien. Det saknas samarbete mellan länder och mellan organisationer från olika länder, anser Miloš Savić.

― Vi är uppdelade, vi är ensamma. Var och en kämpar för sig själv. Det finns en brist på tillit på nationell nivå, medborgarna tror inte på sina egna regeringar. Och på regional nivå styrs vi av våra fördomar gentemot varandra, säger Miloš Savić.

Ändå verkar han hoppfull inför framtida samarbeten. Nyligen arrangerade Palmecentret ett möte mellan organisationer från flera länder på Västra Balkan, och CDF kunde diskutera sitt arbete med liknande organisationer från grannländerna.

― Diskussionerna gav oss perspektiv. Våra problem är gemensamma och vi kan vara pionjärer i samarbete. Om våra regeringar inte samarbetar kan vi göra det, utifrån ett underifrånperspektiv, avslutar Miloš.

Text: Sayran Eliassi