Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-07-16
Alla case

Sister Nambia bekämpar våldet mot kvinnor

– Hon bad om det. Det var pojkvännens ord sedan han med sex knivhugg mördat Tiffany Lewin, 22 år, och mor till två barn. Själv låg han på sjukhus efter skador han fått då ett av barnen, en fyraåring, med en kniv försökte rädda sin mamma.

Sister Namibia och ABF Foto: Mårten LöfbergHon blev det femtonde offret på bara två månader i vad som Namibias regering beskriver som en epidemisk våg av våld mot kvinnor. Mordet ägde rum bara några dagar före den av regeringen utlysta Nationella bönedagen för att uppmärksamma det könsrelaterade våldet.

I staden Katutura samlades 10 000 människor på den fullsatta stadion Sam Nujoma för att be och manifestera mot våldet. Namibias finansminister talar om ”moralisk dekadens”. Kvinnoorganisationer vädjar om att regeringen ska utlysa undantagstillstånd.

En av de organisationer som bekämpar det ökande våldet mot kvinnor i landet är Sister Namibia, samarbetspartner till Palmecentret och ABF Göteborg.

– Vi är en feministisk organisation som arbetar för jämställdhet och har sedan starten 1989 bedrivit en mängd olika kampanjer. Men nu är vi helt inriktade på att arbeta mot kvinnovåldet, berättar Vida de Voss som förestår centret.

Vi träffas på en konferens i Sydafrikas huvudstad Pretoria där Palmecentrets samarbetsorganisationer i Namibia, Sydafrika och Zimbabwe utbyter erfarenheter med varandra och med sina svenska partners.

Sister Namibia är kända över hela södra Afrika, men har bara tre anställda på centret i Windhoek, Namibias huvudstad. Utan stödet från Palmecentret och ABF skulle de ha svårt att bedriva sin verksamhet.

– Vi vill gärna fortsätta samarbetet, säger Sewelius Berg, ABF Göteborg. Kampen för jämställdhet och mot könsrelaterat våld är ju viktiga frågor även hemma hos oss och det är viktigt att utbyta erfarenheter.

– Under våren ska vi anordna gemensamma kurser i ledarskap och stärka vår kapacitet. Vi har stor nytta av den kompetens som finns hos Palmecentret, framhåller Vida de Voss.

Hon har ingen förklaring till varför våldet mot kvinnor ökat så dramatiskt under senare år i Namibia.

– Det är helt vansinnigt, säger hon. Visst måste man gå till botten med sociala och ekonomiska problem, men nu måste vi framför allt gå samman för att stoppa våldsspiralen.

Hon anser att det är hoppfullt att regeringen och hela samhället erkänner våldet mot kvinnor som ett stort problem. President Hifikepunye Pohamba som tog initiativet till den Nationella bönedagen säger också att lagarna måste skärpas.

– Sister Namibia arbetar framför allt med att förebygga våldet. Vi måste stärka kvinnorna så att de tidigt kan se tendenser till våld hos sina pojkvänner och män så att de kan förhindra att de drabbas.

Sister Namibia arbetar i nätverk med liknande organisationer, ger ut en feministisk tidskrift och andra publikationer, ordnar utbildning och träffar för kvinnor – men också för män.

– Vårt huvudmål är att hjälpa kvinnorna, men vi kan inte göra det om vi inte också kommer till tals med männen. Det handlar om att ändra attityder och låsta könsroller. Hon framhåller att det inte handlar om att enbart tala om för kvinnor att de måste vara försiktiga eller för den delen lära sig självförsvar.

– Vi måste få kvinnor men framför allt män att uppföra sig och visa respekt för varandra. Det handlar också om hur vi uppfostrar våra söner och döttrar, säger hon.

Text: Tommy Svensson

Foto: Mårten Löfberg

Texten är även publicerad i Internationella Socialdemokraten