Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-05-18
Alla krönikor

Solidariteten behövs mer än någonsin

Nu behövs politiskt mod! Vi måste stå upp för satsningar på välfärden, fred, humanitärt stöd och katastrofhjälp, skriver Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström.

Det går bra för Sveriges ekonomi. Överskottet i statens finanser är rekordstort. Regeringen använder detta till efterlängtade satsningar på välfärden och för att återställa biståndet. När strömmen av flyktingar till Sverige ökade togs medel ur biståndsbudgeten till flyktingmottagande. Det väckte med rätta stor debatt. Varför skulle de mest utsatta grupperna ställas mot varandra?  När nu kostnaderna minskar återförs medlen – som sig bör – till biståndet.

Men Moderaterna vill göra precis tvärtom. I stället för att investera i välfärden vill de sänka skatterna. Jo, visst har vi hört det förut?

I Moderaternas vårmotion föreslås en sänkning av biståndet med upp till 1,5 miljarder per år. Det skulle innebära att man missar målet att låta en procent av Sveriges bruttonationalinkomst gå till bistånd. Moderaterna fortsätter sin omvända Robin Hood-politik med att ta från de fattiga och ge till de rika.

Det riskerar att bli ännu värre om Moderaterna skulle fortsätta att närma sig Sverigedemokraterna. Vi har sett i andra länder att om nationalkonservativa krafter ges inflytande skärs biståndet ned kraftigt.

Världen brinner. Antalet konflikter ökar för första gången på årtionden. Antalet flyktingar har inte varit så många sedan andra världskriget. Ett hundratal länder har infört lagar som begränsar organisations- och yttrandefriheten och minskar civilsamhällets utrymme att verka. Aldrig tidigare har så många människor varit i behov av humanitärt stöd.

Världen behöver inte skattesänkningar för de som redan har – utan satsningar på de som har alltför lite. Både i vårt eget samhälle och i vår omvärld.

Vi lever i en tid när solidariteten behövs mer än på länge. Vi måste stå upp för de värden vi säger oss värna. För det behövs politiskt mod. Att våga säga att satsningar på välfärden och freden, humanitärt stöd och katastrofhjälp är viktigare.

Text: Anna Sundström