Jag är stolt givare!

Bli det du också!

Frige de politiska fångarna

I Turkiet fängslas parlamentariker, borgmästare och partimedlemmar. De gripna och deras familjer behöver ekonomiskt stöd.

Läs mer >

Frihet! Hjälp oss bekämpa slaveriet

Med ditt stöd kan slavarbetarna organisera sig och ta strid mot hänsynslösa arbetsgivare.

Läs mer >

Ge direkt

Ge en gåva direkt som kommer all vår verksamhet till del. Snabbt, enkelt och solidariskt!

Läs mer >

Bli månadsgivare

Ge lite varje månad genom autogiro. Månadsgivarna ger Palmecentret den trygghet och långsiktighet som krävs i utvecklingsprojekten.

Läs mer >

Ge med mobilen

Ge med mobilen genom Swish eller SMS. Sätt in din gåva på Swish-nummer: 123 240 60 72, eller SMS:a OLOFPALME100 till 72 456 för att ge 100 kronor.

Läs mer >

Hyllningsgåva

Du kan hylla en person genom att ge en gåva till Palmecentrets solidaritetsfond.

Läs mer >

Minnesgåva

Du kan hedra en persons minne genom att ge en gåva till Palmecentrets solidaritetsfond.

Läs mer >

Samla in själv

Starta en egen insamling! Insamling är praktisk solidaritet och bildar samtidigt opinion för din fråga. Här hittar du material som du kan ha nytta av.

Läs mer >

Bli fadder för ett projekt

Medlemsorganisation eller organisation närstående Palmecentret kan bli fadder för ett centralt drivet projekt. Det betyder att organisationen blir delaktiga i projektet men att inga krav ställs på genomförande.

Läs mer >

Plusgiro 570-2, beställ inbetalningskort

På Palmecentrets solidaritetsfond plusgirokonto 570-2 kan du när som helst sätta in din gåva genom din internetbank, Palmecentret skickar dock göra gireringsblanketter om du så önskar.

Läs mer >