Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2015-06-30
Alla krönikor

Somalia: Hopp om en bättre framtid

Somalias fackföreningsaktivister utstrålar en enorm framtidstro. Här finns viljan till en bättre framtid för Somalia. Den energin måste tas till vara, skriver Palmecentrets Auburn Daniels.

I juni hölls en utbildning för Somalias fackliga landsorganisation Festu (Federation of Somali Trade unions), i samarbete med svenska LO. Temat för utbildningen var hur man bygger upp fackföreningar.

Det är svårt att ha internationella möten i Somalia på grund av säkerhetsläget. Utbildningen hölls därför i Kigali i Rwanda – som är ett exempel på hur ett land kan gå från inbördeskrig till framtidstro.

Ett av världens fattigaste länder

Jag insåg att när Somalia nämns i medierna handlar det mest om Al-Shabab – extremistgruppen som orsakat stor förödelse i Somalia och Kenya. I övrigt har landet nästan helt glömts bort i nyhetsbevakningen.

Somalia är ett av världens fattigaste länder. Sjukvården och utbildningssystemet är ytterst bristfälliga. Det finns dessutom en omfattande korruption på alla samhällets nivåer.

När jag presenterade mig för gruppen, som bestod av 20 somaliska fackföreningsaktivister från Mogadishu, blev deras vänliga bemötande en stark kontrast till situationen i landet. Deras leenden utstrålade den okuvliga humanistiska andan av uthållighet och hopp. Jag inser att Somalia må vara en kollapsad stat – men i landet finns också en kraft som står över detta. Det ger hopp om att Somalia en dag kommer att resa sig ur avgrunden.

Svår situation för somaliska kvinnor

Tre av deltagarna var kvinnor. Samira och Hadon berättade för mig om de problem som möter kvinnor i Somalia. Liksom i de flesta andra länder finns en stark patriarkal tradition. Somalia är dessutom ett samhälle som är uppbyggt av klaner. Klansystemet förstärker de svåra spänningarna i landet.

Framtidstro hos facket

Men liksom i större delen av världen håller situationen för kvinnor långsamt på att förbättras.

Deltagarna från Festu utstrålar en enorm framtidstro. Här finns en ungdomlig kraft och en vilja om en bättre framtid för Somalia. Den energin måste tas till vara. Somalia behöver allt stöd som går att få från omgivningen. Förutom stöd till fackföreningsrörelsen behöver vi också stödja kvinnors kamp för ökad jämställdhet.

Arbetarrörelsens internationella solidaritet

Den svenska arbetarrörelsen, med sin långa erfarenhet av internationellt solidaritetsarbete, kan spela en viktig roll för Somalia. Vi kan vara stolta över att vi tar vårt ansvar för att Somalia ska kunna gå från kollaps till framsteg.

Rwanda, Moçambique, Angola, Botswana, Namibia och Sydafrika är beundransvärda exempel på att en sådan utveckling är möjlig.

Text: Auburn Daniels