Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-09-16
Alla case

Kvinnliga lantarbetare dubbelt förtryckta

Kvinnliga lantarbetare är i många fall beroende av både sina män och sina arbetsgivare. Women on farms är en av de sydafrikanska organisationer som arbetar för lantarbetarnas rättigheter.

Dåliga villkor för lantarbetare

Lantarbetare är en av de grupper som har sämst arbetsvillkor i Sydafrika. Många män och kvinnor bor och lever på farmen de arbetar på, vilket gör att behov av bland annat hälso- och sjukvård, skolor och barnpassning i närheten uppstår. I Sydafrika anses barnpassning i huvudsak som kvinnans uppgift. Det gör att när barnpassning inte finns tillgängligt måste kvinnan ta med barnet på arbetet, vilket inte alltid är en säker miljö för ett barn.

På en workshop som anordnades av LRS (Labour Reseach Centre) i förra veckan berättades en historia om en kvinna som arbetade ute på fältet med sitt barn på ryggen och lade ner barnet en stund när det blev för tungt. Kort därefter kom en plog som råkade köra över barnet.

Kvinnor får mindre betalt

Andra problem som belystes var avsaknaden av toaletter intill fälten, vilket gör att man behöver uträtta sina behov där inför sina arbetskollegor. Detta upplevde många kvinnor som förödmjukande eftersom de också ofta blev hånade av sina manliga kollegor. Andra berättelser handlade om kvinnor som varit tvungna att visa upp sin menstruation för arbetsgivaren för att få använda en riktig toalett. För både manliga och kvinnliga lantarbetare råder det brist på tillgång till rinnande vatten vilket gör det svårt att hålla hygienen samt att få i sig tillräcklig med vätska när det är varmt.

magdelene-women-on-farms

– Det är enkelt för män och farmägare att dominera över kvinnor eftersom kvinnor inte betraktas som årsarbetande, vilket leder till att de ofta får nöja sig med säsongskontrakt eller tillfälliga kontrakt. Du blir diskriminerad när det gäller att äga ett boende om du är singel och inte har en man. Du får mindre betalt än en man för exakt samma arbetsuppgifter, förklarar Magdelene från organisationen Women on Farms.

Facklig kamp för bättre villkor

Women on Farms är en av de organisationer som arbetar för att förbättra lantarbetares villkor i Sydafrika. Dock stöter de ofta på hinder i sin kamp. När organisationer och fackföreningar vill besöka farmer hindras de ibland av markägare med hjälp av stängsel och skällande hundar. Personalen hotas ofta i förväg med uppsägning om de skulle berätta om missförhållanden till inspektörerna.

Kvinnorna är i många fall beroende av både sina män och sina arbetsgivare, förklarar Magdelene. Dessutom är minimilönen så liten att den inte täcker levnadskostnaderna i dagens Sydafrika.

– Låt säga att du är gift med en man och ni båda har en fast anställning. När din man sedan går i pension eller avlider, så förlorar du automatiskt ditt jobb och vräks från bostaden. Ett annat problem är att vi kvinnor är fattiga och får inte äga egna hus, men trots det arbetar vi och lever på farmen.  Även om vi skulle tillåtas äga vårt boende skulle vi ändå inte kunna tjäna ihop till ett boende med den lön vi har, säger Magdelene.

Text: Frida Sundqvist

[factbox]

Fakta

Olika sektorer har olika minimilöner i Sydafrika. Minilöner sätts för de branscher som anses extra sårbara, det vill säga sektorer som har låg facklig anslutning eller där marknadslönerna är låga, till exempel lantarbetare, taxiförare och hushållsarbetare. Lönerna sätts i samarbete med arbetsvillkorskommissionen (Labour Condition Commission). Mer går att läsa på http://www.mywage.co.za.

[/factbox]