Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-11-16
Alla case

Sydafrika: Utmaningar för fackförbunden

Labour Research Service försöker skapa utrymme för sydafrikanska fackförbund att mötas.

Fackförbunden i Sydafrika står inför stora utmaningar, säger George Mthethwe från Labour Research Service (LRS), en organisation som jobbar med stöd till fackföreningsrörelsen genom bland annat forskning och utbildning i kollektivförhandlingar.

Globala målen, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Facken behöver bygga upp sin förmåga att förhandla, och när det gäller kollektivförhandlingar är George Mthethwe på sin mammas gata. Han har jobbat två år som förhandlare på ett fackförbund, vilket är bra att ha med sig i ryggen när han nu utbildar.

– Informationen tas emot på ett bra sätt när de vet att jag har egen erfarenhet.

Tidigare har han jobbat i fabrik, och när han upplevde hur arbetarna förtrycktes av arbetsgivarna började han utbilda sig för att kunna göra något åt det.

– Att studera var ett sätt för mig att förstå arbetsgivarna, vad som rör sig i deras hjärna.

LRS jobbar inte bara med att utbilda och träna förhandlare, man har också byggt upp en databas om tidigare förhandlingar som kan fungera som en grund för kommande omgång i förhandlingen.

– Nu jobbar vi också med att utbilda förhandlarna i genusfrågor, för vi har sett att könsaspekten ofta inte är med i kollektivförhandlingar, säger George Mthethwe.

– Vi kan skapa utrymme för alla fackförbund att mötas. Om den forskning vi nu gör i stället gjordes av ett fackförbund skulle det stanna där. Det är bättre att vi gör det, alla facken har förtroende för oss och vi kan föra samman förbund som är arga konkurrenter, de måste förstå att det viktiga är vad som är det bästa för deras medlemmar och inte för dem som enskilt fack.

Text: Ylva Säfvelin

[factbox]

Palmecentret stöttar arbetarrörelsen i en rad länder, antingen som en direkt partner till fackföreningar eller via andra organisationer som arbetar med att sätta arbetsmarknadsfrågor på dagordningen. I slutet av 2016 samlade vi våra partner från Afrika, Asien och Europa för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter och vi presenterar deras arbete i en serie artiklar.

[/factbox]