Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-07-22
Alla case

Representant från Syrian Women Network deltar i fredsförhandlingarna

I dag inleds fredsförhandlingarna om konflikten i Syrien. Vice ordförande för oppositionsdelegationen är Noura Al Jizawi, medlem i det av Palmecentret stödda nätverket Syrian Women's Network (SWN).

Noura AlJizawi, medlem i SWN Foto: Hivin KakoDet är genom ett initiativ från UN Women som Noura Al Jizawi deltar i fredssamtalen i Schweiz. SWN har också varit med i förberedelsearbetet inför fredskonferensen genom att föra fram sin agenda i möten med FN-sändebudet Lakhdar Brahimi. Fler representanter för SWN ingår i stödteam för förhandlarna i oppositionsdelegationen.

– Det är viktigt att konferensen nu blir av. Syrien är slaget i spillror. Det första som måste ske är att våldet upphör. Vi är trötta på regimens våld och på de extremister som har kidnappat vår revolution. Lösningen måste vara politisk, säger Hivin Kako, verksamhetschef på SWN:s kontor i Turkiet.

SWN samlar organisationer och individer i och utanför Syrien som representerar en mångfald av regioner, generationer, etniska grupper och yrkestillhörigheter. Det övergripande målet är att öka kvinnornas inflytande i den dialog för fred som hittills varit mycket mansdominerad.

– För att freden ska bli hållbar måste kvinnor ingå i fredsprocessen. Vi kräver minst 30 procent kvinnlig representation i alla led i förhandlingarna och i de processer som kommer efter att våldet har upphört. Men det handlar inte bara om representation utan också om att föra upp frågor som särskilt påverkar kvinnor på den politiska agendan. För närvarande arbetar vi bland annat med en internationell kampanj för frisläppandet av de fångar som oskyldigt har fängslats av regimen, i synnerhet kvinnorna, säger Hivin Kako.

Hon berättar att Assads regim systematiskt fängslar kvinnor för att sätta press på oppositionen och befolkningen. Några kvinnor har familjemedlemmar eller andra släktingar som är oppositionella, andra blir slumpmässigt fängslade. Totalt rör det sig om ungefär 5000 kvinnor.

– Vi vill väcka uppmärksamhet kring den här situationen hos det internationella samfundet, hos Turkiet och Ryssland och andra länder vars agerande påverkar situationen i Syrien, säger hon.

SWN driver också kravet att regimen ska upphöra med belägringen av städer som Aleppo. Belägringarna hindrar humanitär personal att ta sig in och ut ur städerna. Det försvårar den redan mycket utsatta situationen för civilbefolkningen.

– Jag bor för närvarande i Turkiet och kan bara ha sporadisk kontakt med mina släktingar i Syrien. De har tillgång till internet någon gång ibland. Men oftast har de ingen el över huvud taget. Transitionsprocessen mot ett demokratiskt Syrien måste inledas så snart som möjligt och det första steget är att våldet upphör. Det är därför som konferensen i Schweiz är så viktig, säger Hivin Kako.

Text: John Runeson

Syrian Women’s Network bildades under en konferens utanför Stockholm som arrangerades av Palmecentret våren 2013. Stöd SWN genom den insamlingskampanj som Palmecentret har tillsammans med Aftonbladet. Ge din gåva här direkt. Eller sätt in din gåva på Plusgiro 570-2 och märk insättningen ”Syriens kvinnor”.