Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-03-29
Alla case

Syrien: Utbildning för återuppbyggnad

Konflikten i Syrien är en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid med nära tolv miljoner människor som har flytt sina hem, hälften av dem barn. Cirka fem miljoner har flytt till grannländerna och ungefär en miljon har tagit sig till Europa. Hundratusentals människor har mist livet. Men mitt i mörkret finns ljusglimtar – förändringar sker, särskilt på lokal nivå och det civila engagemanget är stort.

Palmecentret bidrar, i samarbete med Arab Reform Initiative, till att förbereda återuppbyggnaden av landet. Vi vidareutbildar unga studerande eller yrkesverksamma kvinnor och män i stadsplanering och hållbar utveckling, lokal administration samt i säkerhetsreform.

Vår kursledare i lokal administration, Hazem, berättar att det i dag finns 1 365 lokala råd i Syrien på by-, stads- och kommunalnivå med stor potential för utveckling.

Deema, en ung kvinna från Homs i Syrien, gick kursen i lokal administration i Gaziantep, Turkiet, i april 2016.

– För mig, som syrisk kvinna, är det viktigt att kvinnor är delaktiga och verkställande i lokala administrationer.

Hennes ambition var att genom kursen hitta de verktyg som behövs för att stärka kvinnors inflytande i lokalpolitiken.

Insatsen motverkar den kompetensflykt som har drabbat Syrien och fångar upp människor som vill bidra till återuppbyggandet av ett fredligt och inkluderande Syrien. En av dem är Dima, en ung syrisk arkitekt, som gått kursen i stadsplanering och hållbar utveckling. För henne börjar samhällsbygget med folket.

– Stadsplanering handlar om att återuppbygga folket, folket som drabbas så hårt av kriget. Vi måste börja med att återuppbygga deras hem och närmiljö.

En hel generation syrier har berövats rätten till trygghet, inklusive social trygghet. Genom sina insatser vill Palmecentret öka den enskilda individens möjlighet att påverka. Kvinnors deltagande i fredsprocesser spelar en avgörande roll för fredens hållbarhet t och Palmecentret bidrar till att öka kvinnors representation i det politiska livet bland annat genom att samarbeta med Syriska Kvinnonätverket (SWN).
Bushra, från civilsamhällsorganisationen Women Now, deltog
i en av SWN:s utbildningar under 2016.

– Efter utbildningen började jag utbilda en grupp om nio kvinnor i sociopolitiska ämnen. Min uppfattning är att lokala råd blir allt mer villiga att tillsätta kvinnor i ledande roller i civilsamhällsinstitutioner, vilket är nödvändigt under och efter krig.

Text: Danielle Barsoum Malki

Foto: Tara Todras-Whitehill, Vignette Interactive