Skriv ut

Om du vill att din kvarlåtenskap eller en del av den ska tillfalla Palmecentrets solidaritetsfond skriver du in det i ditt testamente. Din sista vilja blir då en handling av solidaritet med människor runt om i världen som kämpar för demokrati, rättvisa och fred.

Kontakta Palmecentret på 08-677 57 70 eller skicka ett mail till info@palmecenter.se för mer information.