Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-07-17
Alla case

Unga burmeser kämpar för demokrati

Fram till nyligen har politisk opposition varit olaglig i Burma. Men sedan ett par år har vissa steg tagits mot demokratisering i landet. Nu börjar den demokratirörelse som länge har varit verksam i exil att arbeta innanför Burmas gränser. Det gäller också för den skola för unga burmesiska demokratiaktivister som SSU stöder sedan 2011.

Burma Foto: Sara KollbergSkolan startades av Socialdemokraternas systerparti Democratic Party for a New Society (DPNS) tillsammans med SSU. DPNS var ett av de största demokratiska partierna i det senaste demokratiska valet i Burma 1990. Partiet förbjöds strax efter valet. Sedan dess har det arbetat från Mae Sot på den thailändska sidan av gränsen mellan Burma och Thailand.

– DPNS:s ungdomsförbund Youth for a New Society (YNS) startades av elever som gått på skolan som SSU stöder. Och de har påverkat DPNS i en positiv riktning, särskilt när det gäller att sätta jämställdhet på partiets agenda. Ordföranden och vice ordföranden för YNS är kvinnor och det är inte helt vanligt i burmesisk politik. Med Aung San Suu Kyi som undantag, säger Frida Perjus, handläggare för Asien på Palmecentret.

För SSU är jämställdhetsperspektivet viktigt. Stora delar av undervisningen kretsar kring genus och feminism. I Burma finns en strukturell diskriminering av kvinnor, äktenskapslagstiftningen är patriarkal och våld mot kvinnor är vanligt förekommande.

Varje år jobbar en volontär från SSU i tre månader på skolan med att undervisa i genus och socialdemokrati. Förutom undervisning på dagtid sker också läxläsning på kvällstid.
Där har eleverna möjlighet att arbeta med olika uppgifter men mycket tid går också till samtal och diskussioner. Det finns inget rätt och fel. Ofta vill eleverna prata om sådant som tystas ned inne i Burma.

En av de viktigaste delarna av undervisningen är att uppmuntra eget tänkande. Fokus läggs vid att formulera och motivera sin åsikt. Och med kunskap växer självförtroendet hos eleverna. Då stärks både de och den burmesiska demokratirörelsen.

– Jag har lärt mig saker här som jag aldrig tidigare har funderat över. Inte minst om hur samhället är uppbyggt och kan byggas upp. Den kunskapen tar jag med mig hem till Burma. Där fortsätter kampen för demokrati, säger en elev som vill vara anonym och som gick på skolan 2013.

Burma har tagit steg mot demokratisering under de senaste åren: censurlagarna har lättats, fackförbund och andra organisationer har tillåtits, politiska fångar har släppts. Men den här utvecklingen har varit styrd uppifrån. Fortfarande sitter ledare från den ökända militärjuntan vid makten. Därför finns en oro hos många demokratiaktivister för att regeringen ska rulla tillbaka utvecklingen. Men ju starkare de oberoende organisationerna blir i det burmesiska samhället, desto svårare skulle det vara att stoppa den demokratiska utvecklingen.

Därför är det bra att skolan nu flyttar från Mae Sot till Rangoon. SSU:s Burmaprojekt handlar om att stärka den burmesiska demokratirörelsen och dess ungdomar. Det görs allra bäst på plats inne i Burma.

Text: Johanna Kvist, SSU:s volontär på skolan hösten 2013