Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2015-10-30
Alla nyheter

Vårt östra grannskap – hur bör Sverige och EU agera?

Det är dags att vi återupptar vårt stöd till Ukraina och Belarus, och öppnar för nya gräsrotsprojekt tillsammans med positiva krafter i dessa länder.

Det önskade Tormod Nesset, internationellt ansvarig inom Socialdemokraterna i Kalmar län och Oskarshamn, under Palmedagen.

Mårten Löfberg, biträdande internationell sekreterare i Socialdemokraterna, sa under den avslutande paneldebatten att det kan finnas anledning att ompröva beslutet för några år sedan om slopat partistöd till Ukraina.

– Den uppmaning jag kan ge till er som är engagerade är att fortsätta tjata om det. Våra telefonlinjer är alltid öppna för tips och inspel för hur man kan engagera sig internationellt. För många i vår rörelse är internationell solidaritet den allra främsta drivkraften i det politiska engagemanget och Palmecentret är vårt allra viktigaste redskap. Få organisationer har som Palmecentret en förmåga att bidra till verklig förändring.

Jens Orback, Palmecentrets generalsekreterare, uppmanade också till fler lokala eller regionala inspel och initiativ. Samtidigt förtydligade han att ett krav för att få SIDA-stöd till alla internationella projekt är att kunna redovisa sitt arbete och sina resultat. Han uttryckte samtidigt stark kritik mot konsekvenserna av att eventuellt omfördela stora delar av de svenska biståndspengarna till mottagningen av flyktingar i Sverige.

– Det vore en katastrof, eftersom vårt arbete syftar till att undvika flyktingströmmar. Eftersom Sverige behöver fler invånare ser jag dem som kommer till vårt land som en investering. Och en investering ska man självklart kunna låna till.

Naraghi, Löfberg, Uggla och Orback

Hälsning från Margot Wallström

Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, betonade det olyckliga i att nästan bara diskutera svensk militär försvarsförmåga eller oförmåga gentemot Ryssland.

– Det talas väldigt lite om hur man kan undvika att ett hot uppstår. Egentligen är situationen mellan Ryssland och omvärlden en spegelbild av situationen inne i Ryssland. Så länge det finns problem med de demokratiska rättigheterna inne i Ryssland, så länge är Ryssland instabilt gentemot omvärlden. Med tanke på den säkerhetspolitiska relevansen är det svenska demokratistödet till rörelser i till exempel Ryssland otroligt litet.

Liksom Mikola Statkevich var Martin Uggla kritisk till att EU, bland annat i utbyte mot frigivna politiska fångar, planerar att häva eller mildra sanktionerna mot de styrande i Belarus.

– Människorättssituationen är ännu värre än vid förra valet.

Han pekade bland annat på att regimen i Belarus numera anställer människor på kontrakt, för att lättare kunna sparka dem som till exempel deltar i demonstrationer eller partiaktiviteter.

– Det är en repression som inte ger några rubriker, men som är ödesdiger och effektiv.

Kent Härstedt, Mårten Löfberg och Jens Orback var inte lika övertygade om sanktionernas positiva effekter.

– Det blir svårare och svårare i och med globaliseringen att få önskvärda resultat genom sanktioner, sa Mårten Löfberg

En stor samstämmighet fanns dock bland paneldebattörerna om att sträva efter att slopa visumkravet för flera av länderna i öst.

Utrikesminister Margot Wallström, som skickade ett fyra minuter långt hälsningstal till Palmedagens deltagare, betonade också betydelsen av att skilja på vad makthavare som Putin vill och vad det ryska folket vill.

– Det är viktigt att fortsätta ha kontakter med människor i Ryssland, sa Margot Wallström.

Text: Fredrik Loberg

Foto: Mikael Algotsson