Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2015-10-20
Alla nyheter

Västsahara: Inga folkrättsliga hinder för ett erkännande

Förra veckan var Palmecentret med och arrangerade ett seminarium om Västsahara. Flera röster har höjts för att Sverige borde erkänna staten Västsahara, på samma sätt som vi erkänt Palestina.

Pål Wrange, professor i folkrätt, var med på seminariet. Han menar att Västsahara har rätt till självbestämmande.

– Enligt min uppfattning skulle det inte strida mot folkrätten att erkänna Västsahara, säger han.

– Det finns en administration som, trots sin exil, behärskar delar av territoriet, och skälet till att de inte behärskar hela territoriet är en folkrättsstridig aggression och annektion. Marocko har ingen rätt att invända mot ett erkännande, eftersom man inte har någon rätt till territoriet.

Det finns ingen plikt för Sverige att erkänna Västsahara, det är ett politiskt beslut där flera faktorer måste vägas in. Men ett svenskt erkännande skulle enligt Pål Wrange kunna påverka andra länder att göra likadant.

– Det faktum att Västsaharakonflikten ännu inte lösts beror till stor del på att den starkare parten inte känt några incitament att kompromissa. Ett erkännande skulle utgöra ett steg mot att höja den svaga partens status.

Läs även: Kampen för ett fritt land – intervju med människorättsaktivisten Aminatou Haidar.