Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-12-21
Alla case

Utbildning om faran med missbruk

Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975. Halva befolkningen lever i flyktingläger i Algeriet och de västsaharier som bor kvar har blivit andra klassens medborgare i sitt eget land.

Palmecentret arbetar för att förbättra kvinnors ställning i Västsaharas frihetsrörelse. Bland annat genom att tillsammans med S-kvinnor i Stockholm och S-kvinnor i Dalarna stödja Escuela Olof Palme (Olof Palme-skolan) i det västsahariska flyktinglägret el-Ayun i Algeriet.

Utbildning för unga kvinnor

Skolan drivs av Unión Nacional de Mujeres Saharauis (Nationella förbundet för västsahariska kvinnor). På skolan kan unga kvinnor läsa dels teoretiska ämnen och dels praktiska yrkesutbildningar, till exempel datorkunskap och hantverk.

Bekämpa missbruk

I december anordnade Olof Palme-skolan en utbildningskonferens om droger. Huvuddelen av konferensen inriktades på att förklara de skadliga effekterna av droger och missbruk, dels för individens hälsa men också för samhället i stort, samt behovet av ökade ansträngningar för att bekämpa missbruk hos ungdomar.

En dokumentär om droger och hur de påverkar den sociala strukturen i det västsahariska  samhället visades. Det betonades också att det krävs samordning mellan alla aktörer i samhället för att öka medvetenheten om allvaret med drogmissbruk hos allmänheten.