Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-02-15
Alla debattinlägg

Vi måste få till ett tydligt avtal för en kärnvapenfri värld

Låt oss skriva historia - förbjud kärnvapen. Det skriver Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström på Aftonbladet debatt tillsammans med företrädare för nio andra organisationer.

I mars påbörjas förhandlingar i FN om ett avtal som ska förbjuda kärnvapen.

Du läste rätt – kärnvapen är inte förbjudna ännu.

Att FN:s generalförsamling i höstas tog ett beslut om att inleda förhandlingar gick nog de flesta förbi. Vi kan nu ta steget mot en kärnvapenfri värld. Men segern är inte vunnen ännu – avtalet måste bli kraftfullt och effektivt. Här kan Sverige spela en avgörande roll.

Ingen annan vapentyp kan orsaka sådan massförstörelse som kärnvapen. De är konstruerade att urskillningslöst utplåna städer med alla dess invånare. Men konsekvenserna drabbar inte bara de bombade städerna, utan alla jordens invånare.

Beräkningar visar att om bara en knapp procent av världens kärnvapen användes, riskerar hela två miljarder människor att falla offer för svält till följd av minskad matproduktion. Vid ett fullskaligt kärnvapenkrig skulle det inte finnas någon mänsklighet eller civilisation kvar.

Dessa vapen innebär en osäkerhet för alla, det ligger därför i allas intresse att de förbjuds och avskaffas.

Kärnvapenstaterna motsätter sig arbetet med att förbjuda kärnvapen. De vill behålla sitt våldsmonopol som innebär att enskilda ledare närhelst kan fatta beslut om total förintelse.

Enligt icke-spridningsavtalet från 1968 har de fem erkända kärnvapenstaterna förbundit sig att nedrusta – men idag ser vi istället hur de förnyar sina arsenaler.

Denna arrogans och ovilja att följa internationella överenskommelser om nedrustning har skapat en stor frustration bland majoriteten av världens länder.

För att avtalet ska bli effektivt och de facto leda till nedrustning, måste inte bara användning och innehav vara otillåtet. Fler delar av kärnvapenprocessen måste förbjudas: att tillverka, förvärva, lagra, överföra och utplacera dem.

Handlingar som innebär att man finansierar eller på annat sätt assisterar andra länders kärnvapenprogram måste också förbjudas. Det får konsekvenser även för stater som inte har kärnvapen.

Exempelvis kommer svenska pensionsfonder och exportföretag tvingas ta hänsyn till om deras investeringar och försäljning bidrar till kärnvapenprogram.

På så sätt minskar kärnvapens legitimitet och produktion förhindras.

Sverige röstade tillsammans med en stor majoritet av världens länder ja till att påbörja förhandlingarna om ett kärnvapenförbud. Som ett land med hög trovärdighet i humanitära frågor och nu med en plats i säkerhetsrådet, ger vår röst styrka och trovärdighet åt processen. Ännu vet vi inte vilken linje Sverige kommer driva under förhandlingarna. Vi vet dock att kärnvapenstaterna vill se ett vagt, urvattnat förbud utan förpliktelser. Ett sådant avtal vore förödande.

Nu krävs politiskt mod, handlingskraft och skicklighet för att mejsla fram ett avtal som inte får tillåtas bli ett spel för gallerierna. Avtalet måste vara ett tydligt steg mot en kärnvapenfri värld och vi måste samarbeta med länder som har samma vision.

Vi har en historisk chans att göra oss kvitt det värsta av massförstörelsevapnen. Låt oss inte missa den.

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center

Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen

Annika Skogar, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Erik Lysén, internationell chef Svenska kyrkan

Frode Pleym, TF chef Greenpeace Sverige

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Freds

Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet

Thomas Jonter, ordförande svenska Pugwash

Staffan Wikell, ordförande Svenska Jurister mot kärnvapen

 

Artikeln är tidigare publicerad på Aftonbladet debatt