Skriv ut

Olof Palmes internationella center har av Sida fått uppdraget att ansvara för det så kallade Internationella torget vid Bokmässan, där en rad organisationer som arbetar med globala frågor ställer ut och arrangerar seminarier. Uppdraget är på ett år, med goda möjligheter till ett års förlängning.

Vi söker projektledare som ska ha ett helhetsansvar för arrangemanget. Det innebär att du sköter kontakterna med Bokmässan och med de organisationer som bestämt sig för att delta, och samtalar med de organisationer som kanske borde delta men ännu inte bestämt sig. Du har övergripande ansvar för marknadsföring av Internationella torget och designen av utställningsytan. Du har också ansvar för att pussla ihop seminarieprogrammet. En särskild uppgift blir också att samverka med lokala organisationer i Göteborg med målsättningen att några aktiviteter ska genomföras utanför själva Bokmässan, i syfte att nå grupper i befolkningen som annars inte skulle nås.

För att göra ett bra jobb som projektledare ska du ha vana av att ansvara för större arrangemang av något slag; kongresser, festivaler, mässor eller liknande. Du är både diplomaten och informatören som kan jämka samman olika viljor och ser till att alla känner sig informerade, och samtidigt en ”doer” som ansvarar för att saker blir gjorda; med respekt för deadline och i god ordning. Du är förstås van att ha koll på budgeten.

Du behöver ha kännedom om hur ideella organisationer fungerar och det är en fördel om du har kunskap om globala utvecklingsfrågor och de organisationer som arbetar med sådana. De ska känna tilltro att du och Palmecentret har förmågan att skapa ett bra arrangemang.

Jobbet gör du förstås inte ensam utan tillsammans med kollegorna i kommunikationsavdelningen på Palmecentret. Du har en chef och kollegor att bolla idéer med, och du får stöd från kollegorna i olika arbetsuppgifter. I gengäld så får du räkna med att bidra med din arbetskraft i andra projekt.

”Du” kan i det här fallet vara mer än en person. Möjligheten finns att två personer delar på tjänsten. Till exempel kan en person specialisera sig på seminarieprogrammet.

Olof Palmes internationella center är arbetarrörelsens samverkansorgan för internationell solidaritet och utvecklingsbistånd. Vårt uppdrag är att arbeta för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och social rättvisa. Vi har 27 medlemsorganisationer som på olika sätt deltar i verksamheten, bland annat genom att driva utvecklingsprojekt med stöd från Palmecentret. Du kommer med andra ord att arbeta i en miljö som präglas av arbetarrörelsens värderingar.

Det handlar om en heltidstjänst på ett år, med goda möjligheter till ett års förlängning (om inte du och ytterligare en person kommer överens om att dela på tjänsten). Du blir placerad i Stockholm, men måste förstås vara beredd att då och då resa till Göteborg, inte minst under själva Bokmässan. Arbetstiden är oreglerad. Tillträde så snart som möjligt.

Skicka cv och personligt brev till jobb@palmecenter.se senast söndag 21 januari

För ytterligare upplysningar kontakta Björn Lindh, kommunikationschef, 076 118 57 23 / bjorn.lindh@palmecenter.se . Facklig kontaktperson är Åsa Henriksson 08 677 57 63.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...