Skriv ut

Regeringens och Sidas riktlinjer

UD har tagit fram en särskild policy och strategi för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete. Sida i sin tur har utarbetat anvisningar och instruktioner utifrån dessa grunddokument. Palmecentret som förmedlar Sidabidrag måste förhålla sig till Sidas anvisningar och instruktioner och även se till att de partnerorganisationer som får bidrag gör det. Detta säkerställer Palmecentret genom att ingå särskilda avtal med sina partnerorganisationer, informera och hålla kurser samt genom att följa upp verksamheten på olika sätt.

Regeringens policy för stöd till det civila samhället.

Regeringens strategi för stöd till det civila samhället.

Utdrag ur ”Sidas instruktion för bidrag ur anslagsposten Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället”.


Palmecentrets riktlinjer

Palmecentret har tagit fram egna riktlinjer i form av policydokument som utgår från organisationens värdegrund, uppdrag och målsättning. De utgör ett stöd i Palmecentrets arbete med att omsätta organisationens grundläggande värderingar i praktiken. Att arbeta tillsammans med Palmecentret innebär att acceptera dessa värderingar såsom de uttrycks i policydokumenten.

Palmecentrets policy om icke-diskriminering.

Palmecentrets policy om hållbar utveckling.

Palmecentrets policy om antikorruption.

Palmecentrets policy om hiv och aids.

Palmecentrets policy om risk.

 

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...