Skriv ut

Regeringens och Sidas riktlinjer

UD har tagit fram en särskild strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer.  Sida i sin tur har utarbetat anvisningar utifrån dessa grunddokument. Palmecentret, som förmedlar Sidabidrag, måste förhålla sig till Sidas riktlinjer och anvisningar och även se till att de partnerorganisationer som får bidrag också gör det. Detta gör Palmecentret genom att ingå särskilda avtal med sina partnerorganisationer, informera och hålla kurser samt följa upp verksamheten på olika sätt.

Regeringens strategi för Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016 – 2020

Utdrag ur Sidas ”Directive for Special Democracy Support Directed Towards Political Parties and Multiparty Systems Through Swedish Political Party-Affiliated Organisations (PAO)”, 1 of July 2011


Palmecentrets riktlinjer

Palmecentret har tagit fram ett antal egna riktlinjer i form av policydokument och uppförandekod som utgår från organisationens värdegrund, uppdrag och målsättning. De utgör ett stöd i Palmecentrets arbete med att omsätta organisationens grundläggande värderingar i praktiken. Att arbeta tillsammans med Palmecentret innebär att acceptera dessa värderingar såsom de uttrycks i policydokument och uppförandekod.

 

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...