Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2015-03-10
Alla case

Zimbabwe: Lantarbetare blir utan lön

Zimbabwe gick i juli 2013 till val efter fem år med en trepartiregering som genomförde stora förändringar av konstitutionen. Trots en valrörelse fylld av kontroverser vann Robert Mugabes parti ZANU-PF, som fortsätter sitt mer än trettioåriga styre av landet.

President Mugabe är 91 år och hans hälsa har sedan en tid tillbaka långsamt försämrats. Utöver det tillåts han endast en ytterligare mandatperiod innan han enligt den nya konstitutionen måste avgå. Både Mugabes ålder och begränsningen i mandatperioder skickar tydliga signaler om att Zimbabwe är på väg in på okänd politisk mark.

Konsekvenserna är tydliga på alla nivåer av samhället men inte minst inom det styrande regeringspartiet. Partiet är hårt ansatt av interna strider och medan olika falanger slåss om strategiskt viktiga poster hotas hela partiet av kollaps.

De senaste 15 åren har Zimbabwe genomgått stora konstitutionella förändringar och civilsamhället har gjort vad som stått i dess makt för att stärka de politiska fri- och rättigheterna. När den akuta politiska situationen i landet nu efter valet har stabiliserats något så tar många organisationer denna andningspaus som en chans att reflektera över framtidens Zimbabwe. Hur ska ett modernt Zimbabwe se ut 2020? Vilka ekonomiska, sociala och politiska förändringar är nödvändiga? Och på vilket sätt måste civilsamhället självt reformeras för att möta dessa utmaningar?

En reform som kraftigt ifrågasatts är den ekonomiska politiken som Mugabe lanserade 2010 och som bland annat innebär att i Zimbabwe måste alla utländska företag garantera att minst 51 procent av ägandet finns inom landet.

Störst uppmärksamhet har detta fått i jordbrukssektorn där många framträdande jordbrukare har protesterat mot de orimliga konsekvenser det kan få för ekonomin. Även fackföreningarna har genomfört undersökningar av vad reformen får för konsekvenser och mycket tyder på att löntagarna kommer att få en försämrad arbetssituation. Många avskedas av de nya ägarna och återanställs med sämre villkor.

I den fackliga kampen finns många andra utmaningar och regeringens nya ekonomiska politik ser ut att leda till en markant liberalisering av arbetsrätten. Färre fackligt anslutna och åtskilliga fall av anställda som inte fått ut sin lön har gått hårt åt facken ekonomiskt då de tvingas att driva rättsfallen i domstol.

Zimbabwe står inför stora utmaningar de kommande åren och om löntagarnas rättigheter ska kunna garanteras samtidigt som de demokratiska rättigheterna stärks behövs hårt arbete från såväl progressiva partier som samhället i övrigt.

Text: Thoko Matshe

Översättning: Magnus Nilsson