Skriv ut
Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste och mest ojämlika länder, inte minst inom utbildningssektorn. Palmecentret stödjer tillsammans med ABF utbildningar i mänskliga rättigheter, miljö och småföretagande.

Urfolket, som utgör en majoritet av Bolivias invånare, drabbas extra hårt av den skeva tillgången till grundläggande rättigheter som till exempel vatten och el, ordentliga bostäder och utbildning.

Tusentals bolivianer deltar varje år i utbildningar som leds av ABF:s och Palmecentrets partnerorganisation Asamblea Boliviana por la Educación y la Cultura (ABEC), motsvarande ABF-förbundet i Bolivia. Merparten av deltagarna är kvinnor från urfolket.

Folkbildningen syftar till att människor ur Bolivias urfolk ska få tillgång till utbildning för att kunna påverka samhället och sina liv. ABEC består av ett flertal lokala folkbildningsorganisationer. Bildandet av ABEC var resultatet av flera års samverkan mellan svenska ABF-förbund och deras bolivianska partners.

I sin folkbildningsverksamhet fokuserar ABEC på mänskliga rättigheter: kvinnors rätt, lokal utveckling, miljöfrågor, hantverk och kulturell identitet.

Fakta Bolivia

2006 valdes för första gången en president som tillhör urfolket, Evo Morales. En ny författning antogs 2009 som stärker urfolkets rättigheter och ger staten kontroll över de viktiga naturgasreserverna. Men Bolivia är fortfarande ett av Latinamerikas fattigaste och mest ojämlika länder, inte minst inom utbildningssektorn. Analfabetism är fortfarande ett stort problem på landsbygden och främst bland kvinnor.

Vårt samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationen: ABF.

Se ABF:s sida för projektet: Bolivia – en olik värld

Till toppen av sidan
Att lära sig att läsa och skriva, att våga höja sin röst i sin by, att bidra till små steg i utveckling av det lokala samhället, det är att låta folkbildningen bidra till att göra en bättre värld möjlig. - Åke Söderman, ABF Gävleborg