Skriv ut
Palmecentret stödjer tillsammans med ABF utbildningar i mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och småskalig produktion.

Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste och mest ojämlika länder, inte minst inom utbildningssektorn. Sedan Evo Morales tillträdde 2006 – som landets förste president med rötter bland Bolivias urfolk – har en rad betydande reformer inletts, inte minst inom hälso- och utbildningssektorn. En ny författning antogs 2009 som stärker urfolkens rättigheter och ger staten kontroll över de viktiga naturgasreserverna.

Men utmaningarna är fortfarande stora. Urfolken, som utgör en majoritet av Bolivias invånare, drabbas extra hårt av den skeva tillgången till grundläggande rättigheter som till exempel vatten och el, ordentliga bostäder och utbildning.

Palmecentret stödjer tillsammans med ABF utbildningar i mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och småskalig produktion.

Tusentals bolivianer deltar varje år i utbildningar som leds av ABF:s och Palmecentrets partnerorganisation Asamblea Boliviana por la Educación y la Cultura (ABEC), motsvarande ABF i Bolivia. Merparten av deltagarna är kvinnor från urfolken.

Folkbildningen syftar till att människor ur Bolivias urfolk ska få tillgång till alternativ fortbildning, för att kunna påverka samhället och utveckla sina liv. ABEC består av ett flertal lokala folkbildningsorganisationer spridda över landet. Bildandet av ABEC var resultatet av flera års samverkan mellan svenska ABF och deras bolivianska partners.

I sin folkbildningsverksamhet fokuserar ABEC på mänskliga rättigheter: kvinnors rätt, lokal utveckling, miljöfrågor, hantverk och kulturell identitet.

Vårt samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationen: ABF.

Se ABF:s sida för projektet: Bolivia – en olik värld

Till toppen av sidan
Att lära sig att läsa och skriva, att våga höja sin röst i sin by, att bidra till små steg i utveckling av det lokala samhället, det är att låta folkbildningen bidra till att göra en bättre värld möjlig.
– Åke Söderman, ABF Gävleborg