Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Vi stöttar människor att organisera sig och ta makten över sina liv

Så arbetar vi internationellt

Genom att stödja och arbeta tillsammans med fackföreningar, socialdemokratiska systerpartier och civilsamhällesorganisationer i ett 30-tal länder bidrar vi till internationellt arbete för fred, demokrati, social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Folkligt deltagande

Kunskap om sina rättigheter och möjligheter ger mod och kraft att arbeta för förändring. Folkbildning är en demokratisk och effektiv metod för att nå utsatta grupper. Därför är studiecirklar ett av de sätt vi använder oss av för att utveckla och stödja våra samarbetsorganisationer och dess medlemmar.

Fackligt samhällsarbete

Demokratiska, fria och starka fackliga organisationer är en förutsättning för goda arbetsvillkor och för efterlevnad av mänskliga rättigheter. Vi stödjer våra fackliga samarbetsorganisationer i frågor som opinionsbildning, interndemokrati, organisering, fackligt-politiskt samarbete och jämställdhet.

Partipolitisk organisering

Demokratiska partier och flerpartisystem är förutsättningar för en parlamentarisk demokrati. Partier är kraftfulla verktyg för att både påverka och styra samhällen. Vi stödjer socialdemokratiska systerpartier i deras idéutveckling och interndemokrati. Särskilt fokuserar vi på ungas, kvinnors och marginaliserade gruppers deltagande.

Så arbetar vi i Sverige

I Sverige deltar vi i debatten och påverkar inom frågor som är viktiga för oss. Vi sprider kunskap om internationella frågor och samlar in medel för att finansiera vår internationella verksamhet.

Kunskap och debatt

Kunskap leder ofta till engagemang. Palmecentret arrangerar seminarier och konferenser, vi tar fram faktamaterial och vi finns på sociala medier. Vi vänder oss till våra medlemsorganisationer och deras medlemmar, med målet att fler ska få upp ögonen för internationellt solidaritetsarbete.

Opinion och påverkan

Vi lever i en värld där demokratin är på tillbakagång och auktoritära och extremistiska krafter är på frammarsch. Tillsammans med våra medlemmar och partners är Palmecentret en del av den motkraft som behövs för att stå emot den utvecklingen. Genom kampanjer, utspel och debattartiklar gör vi vår röst hörd.

Insamling av medel

För att kunna bedriva verksamhet ute i världen är Palmecentret helt beroende av bidrag från medlemsorganisationerna och enskilda personer. De insamlade medlen använder vi främst till den egeninsats som vi måste lägga in i projekten för att kunna få resterande del finansierad av biståndsmyndigheten Sida.

Kampanj:

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika