Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Antikorruption och visselblåsartjänst

Hjälp Palmecentret att bekämpa korruption

Korruption är ett av de största hindren för utveckling i världen. Korruption gör att livet blir dyrare för människor och korruption slår också hårt mot rättssäkerhet och demokrati. Genom vår visselblåsartjänst erbjuds möjligheten att slå larm om misstankar om korruption, eller andra oegentligheter.

Palmecentret arbetar i länder där korruption är vanligt förekommande, och därför en del av den verklighet vi kämpar för att förändra. Att verka mot korruption är en självklar del inom allt internationellt utvecklingssamarbete – det handlar om att verka för deltagande, insyn och transparens.

Att bekämpa korruption är också en förutsättning i arbetet för att förbättra människors levnadsförhållanden, minska ojämlikhet och garantera likvärdiga förutsättningar.

Palmecentret arbetar därför aktivt mot korruption i alla dess former och anti-korruptionsarbetet utgör en integrerad del av vår verksamhet. Vårt förhållningssätt till korruption och andra oegentligheter är att alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera.

 

Visselblåsartjänst

Palmecentret strävar efter att vara en öppen och transparent organisation. För oss är det viktigt att våra grundläggande värderingar och principer genomsyrar allt vårt arbete, både i Sverige och i vår internationella verksamhet med partnerorganisationer. Det är också av stor vikt att vi upprätthåller vårt goda rykte och förtroendet för vår verksamhet, speciellt eftersom vi är en organisation som hanterar skattemedel.

Vår visselblåsarfunktion erbjuder en möjlighet att slå larm om misstänkta oegentligheter inom verksamheten, såsom korruption, diskriminering eller andra allvarliga händelser, på ett säkert och anonymt sätt. Genom att rapportera om misstänkta händelser hjälper du oss att säkerställa att vi verkar enligt våra värderingar och styrdokument samt hjälper oss att i ett tidigt skede identifiera eventuella risker inom verksamheten.

 

 
 
Vill du lämna någon annan typ av klagomål eller synpunkt, kontakta info@palmecenter.se eller ring 08-677 57 70.