Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Antikorruption

Antikorruption

Korruption är ett av de största hindren för utveckling i världen. Korruption gör att livet blir dyrare för människor, och att de hindras eller begränsas från möjligheten att ta del av grundläggande samhällsservice. Korruption slår också hårt mot rättssäkerhet och demokrati.

Palmecentret arbetar i länder där korruption är vanligt förekommande, och därför en del av den verklighet vi kämpar för att förändra. Att verka mot korruption är en självklar del inom allt internationellt utvecklingssamarbete – det handlar om att verka för deltagande, insyn och transparens.

Att bekämpa korruption är också en förutsättning i arbetet för att förbättra människors levnadsförhållanden, minska ojämlikhet och garantera likvärdiga förutsättningar.

Palmecentret arbetar därför aktivt mot korruption i alla dess former och anti-korruptionsarbetet utgör en integrerad del av vår verksamhet. Vårt förhållningssätt till korruption och andra oegentligheter är att alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera.

 

 

 

Dina synpunkter är viktiga

Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar vi ständigt för att förbättra och utveckla vår gemensamma verksamhet. Ett viktigt bidrag i det arbetet är dina synpunkter eller information från dig som direkt eller indirekt arbetar med eller kommer i kontakt med Palmecentret och de medel vi förmedlar. Det kan handla om mer allmänna synpunkter på vår verksamhet eller mer specifik återkoppling vad avser händelser och vår organisation.

Du är välkommen att kontakta vem som helst av Palmecentrets personal eller använda Palmecentrets informationsservice.

Email: info@palmecenter.se

Tel: 08-677 57 70

Du kan också skriva ett meddelande här:

Du väljer själv om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller inte. I de fall vi behöver göra en grundligare undersökning mot bakgrund av din återkoppling hjälper det oss om vi kan ta kontakt med dig.

Tack för din återkoppling!