Skriv ut
Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Vi är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Tillsammans med våra 27 medlemsorganisationer bedriver vi drygt 200 utvecklingsprojekt i fler än 20 länder, bland annat i Filippinerna, Palestina, Serbien och Sydafrika.

Olof Palmes Internationella Center bildades 1992 av KF, LO och Socialdemokraterna för att hedra Olof Palmes minne. Samtidigt införlivades Arbetarrörelsens Internationella Centrum, Arbetarrörelsens Fredsforum och I-fonden i Palmecentret. Vårt mål är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv.

I stort sett alla organisationer inom svensk arbetarrörelse är medlemmar i Palmecentret, till exempel ABF, LO och LO:s medlemsförbund, Socialdemokraterna, Unga Örnar och Hyresgästföreningen. Tillsammans har vi en unik kompetens och lång praktisk erfarenhet av demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning i Sverige under mer än 100 år. Det ger Palmecentret goda möjligheter att arbeta för målet för svenskt utvecklingssamarbete: ”att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Arbetarrörelsens stora internationella nätverk innebär att vi kan samarbeta med partners som delar våra värderingar världen över.

Verksamheten i dag

Palmecentret bedriver över 200 projekt tillsammans med medlemsorganisationer och partnerorganisationer.

I Asien arbetar Palmecentret främst i Burma och Filippinerna med fokus på att stärka rättigheterna för arbetare, kvinnor, unga och etniska minoriteter.

Balkan är det övergripande temat att stärka fackliga organisationer i samtliga länder. I Serbien arbetar vi även med ökad transparens, i Albanien med att stärka kvinnors ställning i politiken och inom den offentliga administrationen, och i Kosovo med att öka medborgarnas inflytande.

Mellanöstern och norra Afrika stödjer Palmecentret organisationer som arbetar i, eller med, Palestina, Syrien, Turkiet, Tunisien och Västsahara. I Palestina arbetar Palmecentret med marginaliserade grupper, framförallt ungdomar och kvinnor. Syftet är att ge kunskap om rättigheter, och uppmuntra till en aktiv roll för att bidra till förändring. Programmet består av 15 projekt, varav åtta genomförs tillsammans med medlemsorganisationer.

I Södra Afrika har vi samarbeten i  Sydafrika, Namibia och Zimbabwe. Fokus ligger på att stärka rättigheterna för arbetare, kvinnor och ungdomar. Målgrupperna får genom Palmecentrets samarbetsorganisations kunskap och verktyg för att kunna utkräva sina rättigheter.

Verksamhet i Sverige

Information och opinionsbildning är en viktig del av Palmecentrets arbete. Genom att medverka i media, publicera artiklar och filmer på vår hemsida och i sociala medier, arrangera seminarier och publicera trycksaker bidrar vi till att öka kännedomen om situationen i olika länder.

Prenumerera gärna på Palmecentrets nyhetsbrev och seminarieinbjudningar. Och följ oss på Facebook och på Twitter.

Palmecentrets verksamhet i nätverk

Palmecentret är ensamt om att samtidigt vara både en ramorganisation som bedriver stöd via folkrörelseprojektramen (CSO) och en partianknuten organisation (PAO). I Sverige prioriterar Palmecentret kontakterna med övriga ramorganisationer, inte minst de mest närstående  We Effect och Union to Union.

I Sverige deltar Palmecentret även i nätverk kopplade till freds- och säkerhetsfrågor bland annat det svenska nätverket för kärnvapennedrustning och det svenska OSSE-nätverket. Palmecentret är även medlem i Globalportalen.

På Europanivå deltar Palmecentret aktivt i flera nätverk och organisationer, bland andra: European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS), European Network of Political Foundations (ENOP), Foundation for European Progressive Studies (FEPS), Concord och Solidar.

Vill du stödja oss eller engagera dig?

Vi är många som på olika sätt är engagerade i och stödjer den svenska arbetarrörelsens solidaritetsarbete. Men vi behöver bli fler. Läs om hur du ger bidrag till Palmecentrets solidaritetsfond och om hur du kan engagera dig genom din medlemsorganisation och Palmecentret.

Till toppen av sidan
Det samhälle vi vill ha skapar trygga människor som orkar dela med sig av det goda till varandra.
– Olof Palme, 1986

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...