Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

"Längtan efter fred och social rättvisa är gemensam för alla folk."

- Olof Palme, 1976

Om Palmecentret

Olof Palmes Internationella Center arbetar globalt för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och social rättvisa, i Olof Palmes anda. Vi stödjer progressiva rörelser och partier som förändrar samhällen och människors vardag.

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Vi arbetar tillsammans med 27 svenska medlemsorganisationer och 170 lokala och internationella partnerorganisationer i 30 länder.

Våra medlemsorganisationer utgör en stor del av den svenska arbetarrörelsen. De har en unik erfarenhet av demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning i Sverige under mer än 100 år. Det är en unik kompetens som vi tar med oss ut i världen. Det här är våra medlemsorganisationer.

Vi stödjer fackföreningar, socialdemokratiska systerpartier och civilsamhällesorganisationersödra Afrika, Mellanöstern och Nordafrika, Asien, Europa och Latinamerika, utifrån deras egna prioriteringar och behov.

I Sverige deltar vi i debatten och påverkar inom frågor som är viktiga för oss. Vi sprider kunskap om internationella frågor och samlar in medel för att finansiera vår internationella verksamhet. Läs mer här om hur vi arbetar.

Vår verksamhet finansieras av biståndsmyndigheten Sida och av vår egen insamlingsverksamhet. För att få medel från Sida förutsätts att vi bedriver en egen insamling. Stöd oss här.

Olof Palmes Internationella Center bildades 1992 av KF, LO och Socialdemokraterna för att hedra Olof Palmes minne. Läs mer om att arbeta i Olof Palmes anda.

Ladda ner:
Verksamhetsberättelse 2022